GERİ DÖN

Lisans Programları


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İşletme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-kurum.htm) bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. EÜ, İİBF İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda program, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Lojistik, Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalları arasından seçim yapma olanağı vermektedir. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Tezsiz lisansüstü programlara kabul koşulları ise başvurulan üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları tezsiz lisansüstü programlarına kabul için ALES ve yabancı dil bilgisi koşulu aranmamaktadır.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yon/olcmedegerlendirme.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve işyeri stajları ile öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır


Program Çıktıları

1 İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon ve Sayısal Yöntemler) edindiği kuramsal bilgileri kullanabilmek
2 Bölgesel ve küresel konulara/sorunlara, bilimsel araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
3 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirebilmek
4 İşletme alanındaki uygulamalarda etik değerlere sahip olmak
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
6 İşletme stratejilerine yönelik kuramlardaki değişimleri değerlendirebilmek
7 Dünyadaki değişen yönelimleri yorumlayabilmek
8 Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
9 Hedeflerini gerçekleştirecek mesleki yeterliklere sahip olmak
10 Alanda yetkinlik kazandıracak bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda donanımlı olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
1302001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
1302001071994 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 3 - - 6
1302001292002 İngilizce INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Zorunlu 3 - - 6
1302001432014 Türkçe SOSYOLOJİ Zorunlu 3 - - 6
1302001452014 İngilizce BUSINESS Zorunlu 3 - - 6
1302001492020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 17 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
1302000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
1302001092003 Türkçe MATEMATİK-II Zorunlu 3 - - 5
1302001302002 İngilizce INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Zorunlu 3 - - 5
1302001332002 İngilizce COMPUTER COURSE Zorunlu 3 - - 4
1302001362023 İngilizce PRINCIPLES OF MANAGEMENT Zorunlu 3 - - -
1302001392023 Türkçe HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 - - -
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - -
Toplam 20 0 0 18
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320201E11241 İngilizce ORGANIZATIONAL BEHAVIOR Zorunlu 3 - - 6
1302002022017 Türkçe İSTATİSTİK I Zorunlu 3 - - 6
1302002212003 Türkçe MUHASEBE I Zorunlu 3 - - 6
1302002452014 İngilizce OPERATIONS MANAGEMENT I Zorunlu 3 - - 6
1302002472018 İngilizce MARKETING MANAGEMENT I Zorunlu 3 - - 6
İİBF-PFSDG-I Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - -
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
Toplam 15 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320201T11240 Türkçe TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 - - 6
1302002082017 Türkçe İSTATİSTİK II Zorunlu 3 - - 6
1302002222003 Türkçe MUHASEBE II Zorunlu 3 - - 6
1302002462014 İngilizce OPERATIONS MANAGEMENT II Zorunlu 3 - - 6
1302002482018 İngilizce MARKETING MANAGEMENT II Zorunlu 3 - - 6
İİBF-PFSDG-II Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - -
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
Toplam 15 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320201E11675 İngilizce OPERATIONS RESEARCH I Zorunlu 3 - - 5
11320201E11677 İngilizce FINANCIAL MANAGEMENT I Zorunlu 3 - - 5
11320201E11681 İngilizce CONSUMER BEHAVIOR Zorunlu 3 - - 5
11320201T11679 Türkçe İŞLETME HUKUKU Zorunlu 3 - - 3
1302006932017 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 4
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
SÇM(İŞL)5YY Türkçe SEÇMELİ (İŞLETME)5.YY Seçmeli 3 - - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 18 0 0 27
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320201E11644 İngilizce SALES MANAGEMENT Zorunlu 3 - - 4
11320201E11646 İngilizce FINANCIAL MANAGEMENT II Zorunlu 3 - - 5
11320201E11650 İngilizce COMPUTER-AIDED PRODUCTION MANAGEMENT Zorunlu 3 - - 4
1302003022018 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 - - 5
1302006482016 İngilizce ORGANIZATIONAL THEORY Zorunlu 3 - - 4
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
SÇM(İŞL)6YY Türkçe SEÇMELİ (İŞLETME)6.YY Seçmeli 3 - - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 18 0 0 27
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320201E11563 İngilizce GLOBAL MARKETING Zorunlu 3 - - 5
11320201E11565 İngilizce SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN Zorunlu 3 - - 5
1302004972005 Türkçe MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 - - 5
1302005612016 İngilizce HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Zorunlu 3 - - 5
İŞL.BÖLÜM.SÇ.7 Türkçe İŞLETME BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY Seçmeli 3 - - 10
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
Toplam 15 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320201E11540 İngilizce MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Zorunlu 3 - - 5
11320201E11542 İngilizce STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS POLICY Zorunlu 3 - - 5
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Zorunlu 3 - - 5
İŞL.BÖLÜM.SÇ.8 Türkçe İŞLETME BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY Seçmeli 3 - - 15
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 12 0 0 30
İİBF-PFSDG-I - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İİBF-PFSDG-II - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SÇM(İŞL)5YY - SEÇMELİ (İŞLETME)5.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320103E11739 İngilizce LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11747 İngilizce TOURISM ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11753 İngilizce ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY Seçmeli 3 - - 5
11320103E11755 İngilizce MATHEMATICAL ECONOMICS I Seçmeli 3 - - 5
11320103E11757 İngilizce PUBLIC ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
11320103T11751 Türkçe ENFORMASYON EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 5
11320203E11801 İngilizce MANAGEMENT OF SERVICE SYSTEMS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11803 İngilizce COMPUTER AIDED DESIGN Seçmeli 3 - - 5
11320203E11805 İngilizce INVESTMENT PROJECT ANALYSIS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11809 İngilizce LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11813 İngilizce MARKETING COMMUNICATIONS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11817 İngilizce PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNELS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11819 İngilizce SERVICES MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11821 İngilizce BUSINESS TO BUSINESS MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11823 İngilizce LEADERSHIP ANALYSIS AND TEAM MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11825 İngilizce MANAGEMENT CONSULTANCY Seçmeli 3 - - 5
11320203E11831 İngilizce STATISTICAL QUALITY CONTROL Seçmeli 3 - - 5
11320203E11833 İngilizce INTERNATIONAL TRADE Seçmeli 3 - - 5
11320203E11837 İngilizce ENVIRONMENT AND GLOBAL ECONOMY Seçmeli 3 - - 5
11320203E11843 İngilizce ENVIRONMENT MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11845 Türkçe REKLAMCILIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
11320203E11846 İngilizce SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11849 İngilizce ORGANIZATIONAL COMMUNICATION Seçmeli 3 - - 5
11320203E11855 İngilizce FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 3 - - 5
11320203T11829 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 - - 5
11320203T11839 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
11320203T11841 Türkçe TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
11320203T11851 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
11320303E11615 İngilizce EU INSTITUTIONS AND POLICIES Seçmeli 3 - - 5
11320303T11769 Diğer KÜRESEL SERMAYE HAREKETLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 - - 5
1301001312002 Türkçe İKTİSAT,TOPLUM, UYGARLIK Seçmeli 3 - - 5
1301002272003 İngilizce MICROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 4 - - 5
1301002292003 Türkçe SOSYAL VE İKTİSADİ TARİH Seçmeli 3 - - 5
1301003992004 Türkçe TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 - - 5
1301007632011 Türkçe FRANSIZCA I Seçmeli 3 - - 5
1301007642011 Türkçe FRANSIZCA II Seçmeli 3 - - 5
1301007652011 Türkçe RUSÇA I Seçmeli 3 - - 5
1301007662011 Diğer RUSÇA II Seçmeli 3 - - 5
1301007742012 İngilizce ECONOMIC GROWTH Seçmeli 3 - - 5
1302005132005 Türkçe YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 5
1302005152005 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ-II Seçmeli 3 - - 5
1302005292006 Türkçe DENGELENMİŞ PUAN KARTI Seçmeli 3 - - 5
1302006832012 İngilizce BUSINESS FOREIGN LANGUAGE II Seçmeli 3 - - 5
1302006852012 İngilizce BUSINESS SIMULATION I Seçmeli 3 - - 5
1302006952019 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 - - 5
1302006972019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 3 - - 5
1302007732014 Türkçe YÖNETİM GELİŞTİRME Seçmeli 3 - - 5
1302007742014 Türkçe ALMANCA II Seçmeli 3 - - 5
1302007752014 İngilizce BEHAVIORAL FINANCE Seçmeli 3 - - 5
1302007772016 Türkçe ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE Seçmeli 3 - - 5
1302007792014 Türkçe DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 5
1302007812014 İngilizce SPECIAL TOPICS IN FINANCE Seçmeli 3 - - 5
1302007852014 Türkçe ALMANCA I Seçmeli 3 - - 5
1302007862015 Diğer PORTEKİZCE II Seçmeli 3 - - 5
1302007872015 Diğer PORTEKİZCE I Seçmeli 3 - - 5
1302007902015 İngilizce CURRENT ISSUES IN LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302007912015 Türkçe TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 - - 5
1302007952017 Türkçe KÜRESELLEŞME,ÜRETİM VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 5
1302007972017 Türkçe BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008272016 Türkçe FİNANSAL MATEMATİK Seçmeli 3 - - 5
1302008472016 İngilizce RETAILING I Seçmeli 3 - - 5
1302008532016 Türkçe E-İŞ VE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Seçmeli 3 - - 5
1302008592014 Türkçe YATIRIM YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302009152021 Türkçe ENFORMETRİ Seçmeli 3 - - 5
1302009172021 Türkçe VERİ BİLİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302009192021 Türkçe STAJ Seçmeli - - - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
SÇM(İŞL)6YY - SEÇMELİ (İŞLETME)6.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320103E11722 İngilizce ECONOMICS OF THE EUROPEAN UNION Seçmeli 3 - - 5
11320103E11726 İngilizce SPORTS ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11732 İngilizce INTERNATIONAL FINANCE Seçmeli 3 - - 5
11320103T11740 Türkçe KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
11320103T11742 Türkçe OYUN TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 5
11320203E11809 İngilizce LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11826 İngilizce E-MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11838 İngilizce INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11840 İngilizce CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11844 İngilizce EXPORT MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11846 İngilizce SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11856 İngilizce CHANGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS Seçmeli 3 - - 5
11320203T11834 Türkçe SOSYAL SİGORTA TEKNİĞİ Seçmeli 3 - - 5
1301002262003 İngilizce MACROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 4 - - 5
1301002282003 Türkçe İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
1301003962004 İngilizce PUBLIC FINANCE AND FISCAL POLICY Seçmeli 3 - - 5
1301003992004 Türkçe TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 - - 5
1301007022004 Türkçe BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 - - 5
1301007042016 Türkçe YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1301007362017 Türkçe TÜREV PİYASALARI VE ARAÇLARI Seçmeli 3 - - 5
1301007442011 İngilizce DEMOGRAPHICS AND POPULATION ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
1301007632011 Türkçe FRANSIZCA I Seçmeli 3 - - 5
1301007642011 Türkçe FRANSIZCA II Seçmeli 3 - - 5
1301007662011 Diğer RUSÇA II Seçmeli 3 - - 5
1301007702011 Türkçe İDARİ YARGI Seçmeli 3 - - 5
1302005442017 İngilizce AUDITING Seçmeli 3 - - 5
1302006862012 İngilizce FOREIGN LANGUAGE FOR BUSINESS LIFE Seçmeli 3 - - 5
1302006972019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 3 - - 5
1302007722014 Türkçe YÖNETİM FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
1302007742014 Türkçe ALMANCA II Seçmeli 3 - - 5
1302007762014 Türkçe KURUMSAL YÖNETİŞİM Seçmeli 3 - - 5
1302007852014 Türkçe ALMANCA I Seçmeli 3 - - 5
1302007862015 Diğer PORTEKİZCE II Seçmeli 3 - - 5
1302007872015 Diğer PORTEKİZCE I Seçmeli 3 - - 5
1302007902015 İngilizce CURRENT ISSUES IN LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302007912015 Türkçe TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 - - 5
1302007922015 İngilizce RETAILING II Seçmeli 3 - - 5
1302007942017 Türkçe DEĞERLEME Seçmeli 3 - - 5
1302007962017 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008802014 Türkçe UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 5
1302008822014 Türkçe SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ VE MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008842016 Türkçe ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Seçmeli 3 - - 5
1302008862016 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302009022018 Türkçe PORTFÖY YÖNETİMİ VE BORSA UYGULAMALARI Seçmeli 3 - - 5
1302009042018 İngilizce STRATEGIC BRAND MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302009162021 Türkçe TEKNOLOJİ UZGÖRÜSÜ Seçmeli 3 - - 5
1302009182021 Türkçe VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 - - 5
1302009192021 Türkçe STAJ Seçmeli - - - 5
1303001061999 Türkçe SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 5
1303006062005 Türkçe DENİZ HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
1303006082006 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 - - 5
1303007482011 Türkçe İTALYANCA Seçmeli 3 - - 5
1303007652011 Diğer RUSÇA I Seçmeli 3 - - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
Müh306GıdG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
İŞL.BÖLÜM.SÇ.7 - İŞLETME BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320103E11747 İngilizce TOURISM ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11801 İngilizce MANAGEMENT OF SERVICE SYSTEMS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11803 İngilizce COMPUTER AIDED DESIGN Seçmeli 3 - - 5
11320203E11805 İngilizce INVESTMENT PROJECT ANALYSIS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11809 İngilizce LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11813 İngilizce MARKETING COMMUNICATIONS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11819 İngilizce SERVICES MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11821 İngilizce BUSINESS TO BUSINESS MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11823 İngilizce LEADERSHIP ANALYSIS AND TEAM MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11825 İngilizce MANAGEMENT CONSULTANCY Seçmeli 3 - - 5
11320203E11831 İngilizce STATISTICAL QUALITY CONTROL Seçmeli 3 - - 5
11320203E11833 İngilizce INTERNATIONAL TRADE Seçmeli 3 - - 5
11320203E11835 İngilizce COMMERCIAL PAPER LAW Seçmeli 3 - - 5
11320203E11837 İngilizce ENVIRONMENT AND GLOBAL ECONOMY Seçmeli 3 - - 5
11320203E11843 İngilizce ENVIRONMENT MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11845 Türkçe REKLAMCILIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
11320203E11846 İngilizce SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11849 İngilizce ORGANIZATIONAL COMMUNICATION Seçmeli 3 - - 5
11320203E11855 İngilizce FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 3 - - 5
11320203T11811 Türkçe KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 - - 5
11320203T11829 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 - - 5
11320203T11839 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
11320203T11841 Türkçe TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
11320203T11851 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
11320303T11857 Türkçe ULUSLARARASI TİCARET I Seçmeli 3 - - 5
1301002272003 İngilizce MICROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 4 - - 5
1301007052007 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
1301007632011 Türkçe FRANSIZCA I Seçmeli 3 - - 5
1301007642011 Türkçe FRANSIZCA II Seçmeli 3 - - 5
1301007652011 Türkçe RUSÇA I Seçmeli 3 - - 5
1301007662011 Diğer RUSÇA II Seçmeli 3 - - 5
1301008212006 Türkçe TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 - - 5
1301008272009 Türkçe YARATICI EKONOMİ Seçmeli 3 - - 5
1302005132005 Türkçe YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 5
1302005152005 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ-II Seçmeli 3 - - 5
1302005292006 Türkçe DENGELENMİŞ PUAN KARTI Seçmeli 3 - - 5
1302006952019 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 - - 5
1302006972019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 3 - - 5
1302007742014 Türkçe ALMANCA II Seçmeli 3 - - 5
1302007752014 İngilizce BEHAVIORAL FINANCE Seçmeli 3 - - 5
1302007772016 Türkçe ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE Seçmeli 3 - - 5
1302007792014 Türkçe DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 5
1302007812014 İngilizce SPECIAL TOPICS IN FINANCE Seçmeli 3 - - 5
1302007852014 Türkçe ALMANCA I Seçmeli 3 - - 5
1302007862015 Diğer PORTEKİZCE II Seçmeli 3 - - 5
1302007872015 Diğer PORTEKİZCE I Seçmeli 3 - - 5
1302007902015 İngilizce CURRENT ISSUES IN LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302007912015 Türkçe TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 - - 5
1302007972017 Türkçe BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008272016 Türkçe FİNANSAL MATEMATİK Seçmeli 3 - - 5
1302008472016 İngilizce RETAILING I Seçmeli 3 - - 5
1302008532016 Türkçe E-İŞ VE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Seçmeli 3 - - 5
1302008592014 Türkçe YATIRIM YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008772013 İngilizce BUSINESSS SIMULATION I Seçmeli 3 - - 5
1302008792014 Türkçe KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 5
1302008812014 Türkçe KURUMSAL İLETİŞİM Seçmeli 3 - - 5
1302008892017 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 - - 5
1302008912017 İngilizce DIVERSITY MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302008932017 İngilizce GLOBAL SOCIAL MOVEMENTS AND ORGANIZATIONS Seçmeli 3 - - 5
1302009012018 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 - - 5
1302009032018 İngilizce FOREIGN LANGUAGE I Seçmeli 3 - - 5
1302009052018 İngilizce READING AND WRITING IN FOREIGN LANGUAGE Seçmeli 3 - - 5
1302009072018 Türkçe VESTEL İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ I Seçmeli 3 - - 5
1302009132020 Türkçe ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI,İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 5
1302009152021 Türkçe ENFORMETRİ Seçmeli 3 - - 5
1302009172021 Türkçe VERİ BİLİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302009192021 Türkçe STAJ Seçmeli - - - 5
1303003932004 Türkçe İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
1303008352010 Türkçe ULUSLARARASI YÖNETİŞİM Seçmeli 3 - - 5
PF401 Türkçe REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 - - 4
İŞL.BÖLÜM.SÇ.8 - İŞLETME BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320203E11802 İngilizce OPERATIONS RESEARCH II Seçmeli 3 - - 5
11320203E11804 İngilizce DEMAND FORECASTING METHODS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11806 İngilizce INVENTORY CONTROL SYSTEMS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11808 İngilizce NEW OPERATIONS SYSTEMS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11809 İngilizce LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11810 İngilizce MARKETING RESEARCH Seçmeli 3 - - 5
11320203E11812 İngilizce QUALITY ASSURANCE AND CONTROL Seçmeli 3 - - 5
11320203E11818 İngilizce SPORTS AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11820 İngilizce NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11822 İngilizce MANAGEMENT PHILOSOPHY IN EU Seçmeli 3 - - 5
11320203E11826 İngilizce E-MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11828 İngilizce TOTAL QUALITY MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11830 İngilizce INTERNATIONAL FINANCE Seçmeli 3 - - 5
11320203E11836 İngilizce DECISION THEORY AND MODELS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11838 İngilizce INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11840 İngilizce CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11842 İngilizce CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11844 İngilizce EXPORT MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11846 İngilizce SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11848 İngilizce MARKETING STRATEGY Seçmeli 3 - - 5
11320203E11852 İngilizce INDIVIDUAL BEHAVIORS IN ORGANIZATIONS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11854 İngilizce MANAGEMENT AND MANAGERIAL DEVELOPMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11856 İngilizce CHANGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11858 İngilizce MANAGEMENT OF LARGE SCALE PROJECTS Seçmeli 3 - - 5
11320203E11860 İngilizce INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Seçmeli 3 - - 5
11320203T11834 Türkçe SOSYAL SİGORTA TEKNİĞİ Seçmeli 3 - - 5
11320203T11850 Türkçe İŞLETMELER İÇİN FRANSIZCA Seçmeli 3 - - 5
11320203T11864 Türkçe PERFORMANS YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
11320303T11830 Türkçe ULUSLARARASI TİCARET II Seçmeli 3 - - 5
1301003992004 Türkçe TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 - - 5
1301007042016 Türkçe YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1301007632011 Türkçe FRANSIZCA I Seçmeli 3 - - 5
1301007642011 Türkçe FRANSIZCA II Seçmeli 3 - - 5
1301007652011 Türkçe RUSÇA I Seçmeli 3 - - 5
1301007662011 Diğer RUSÇA II Seçmeli 3 - - 5
1301008182006 Türkçe TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ Seçmeli 3 - - 5
1302005062005 Türkçe İŞLETME BÜTÇELERİ Seçmeli 3 - - 5
1302005242006 Türkçe SİGORTA HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
1302005442017 İngilizce AUDITING Seçmeli 3 - - 5
1302006972019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 3 - - 5
1302007722014 Türkçe YÖNETİM FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
1302007742014 Türkçe ALMANCA II Seçmeli 3 - - 5
1302007852014 Türkçe ALMANCA I Seçmeli 3 - - 5
1302007862015 Diğer PORTEKİZCE II Seçmeli 3 - - 5
1302007872015 Diğer PORTEKİZCE I Seçmeli 3 - - 5
1302007902015 İngilizce CURRENT ISSUES IN LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302007912015 Türkçe TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 - - 5
1302007922015 İngilizce RETAILING II Seçmeli 3 - - 5
1302007942017 Türkçe DEĞERLEME Seçmeli 3 - - 5
1302007962017 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008242014 Türkçe BİLGİSAYARLI MUHASEBE Seçmeli 3 - - 5
1302008322014 Türkçe BANKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008622014 Türkçe RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008782014 Türkçe VERGİ DENETİM VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 5
1302008802014 Türkçe UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 5
1302008822014 Türkçe SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ VE MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008842016 Türkçe ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Seçmeli 3 - - 5
1302008862016 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302009022018 Türkçe PORTFÖY YÖNETİMİ VE BORSA UYGULAMALARI Seçmeli 3 - - 5
1302009042018 İngilizce STRATEGIC BRAND MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302009062018 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 5
1302009082018 İngilizce FOREIGN LANGUAGE II Seçmeli 3 - - 5
1302009102018 İngilizce BUSINESS FOREIGN LANGUAGE I Seçmeli 3 - - 5
1302009122018 Türkçe VESTEL İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ II Seçmeli 3 - - 5
1302009142020 Türkçe KRİPTO PARA İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 5
1302009162021 Türkçe TEKNOLOJİ UZGÖRÜSÜ Seçmeli 3 - - 5
1302009182021 Türkçe VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 - - 5
1302009192021 Türkçe STAJ Seçmeli - - - 5
PF201 Türkçe EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 - - 4
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4