GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - Bölgesel Kalkınma İktisadı - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Bölgesel Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezli Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin "Önceki Öğrenmenin Tanınması" başlığı altında açıklanmaktadır (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm). Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tezi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, spesifik bir alan olan yönetim organizasyon alanında, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Bölgesel Kalkınma İktisatı Yüksek Lisans Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmelik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Neşe KUMRAL AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. N. Oğuzhan ALTAY İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilgilerin yanısıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 İktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri açıklayabilme ve eleştirel bir tarzda değerlendirebilme
2 Bölgesel iktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini değerlendirebilme.
3 Bölgesel iktisadi sorunlar karşısında politika önerileri geliştirebilme.
4 Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak bölgesel iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme
5 Bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri analiz ederek öngörülerde bulunabilme.
6 Bölgesel, ulusal ve uluslararası iktisadi ve sosyal olayları analiz edebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
7 Bölgesel iktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif içerisinde yorumlayabilme ve güncel sorunlar karşısında tarihsel analizler yapabilme.
8 Bölgesel büyüme ve kalkınma sorunlarına ilişkin analiz yapabilme.
9 Bölgesel gelişme farklılıklarını analiz edebilme ve bu farklılıkları azaltıcı veya giderici önerilerde bulunabilme.
10 Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının bölgesel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilme.
11 İktisat bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanabilme.
12 Bölgesel iktisadi bir konu üzerine tez hazırlayabilme,
13 Bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerilerini birleştirebilme.
14 Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
15 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme.
16 Doktora düzeyi bir eğitim için gerekli bilgi ve becerileri edinme
17 Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler edinme.
18 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204095012017 Türkçe Mıkro İktısat Zorunlu 3 - - 6
9204095052017 Türkçe Bölgesel İktısat Teorısı Zorunlu 3 - - 6
İKT.BKİ.YLP.SDG1 Türkçe İKTİSAT BÖLGESEL KALKINMA İKTİSADI-GÜZ Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204095252020 Türkçe Makro İktısat Zorunlu 3 - - 6
9204095702020 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Yayın Etığı (E) Zorunlu 3 - - 6
92SE040952022 Türkçe Türkıye Ekonomısının Yapısal Analızı (SEMİNER) Zorunlu - - - 6
İKT.BKİ.YLP.SDG2 Türkçe İKTİSAT BÖLGESEL KALKINMA İKTİSADI-BAHAR Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
İKT.BKİ.YLP.SDG1 - İKTİSAT BÖLGESEL KALKINMA İKTİSADI-GÜZ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035092015 Türkçe İlerı Karşılaştırmalı Makroıktısat Seçmeli 3 - - 6
9204035112015 Türkçe Bölgesel Kalkınma ve Ekonomık Coğrafya Seçmeli 3 - - 6
9204035152020 Türkçe İlerı İstatıstıkı Analız Yöntemlerı Seçmeli 3 - - 6
9204035192020 Türkçe Gırdı Çıktı Analızı Seçmeli 3 - - 6
9204035842015 Türkçe Çağdaş Kalkınma Paradıgmaları: Kuramlar, Polıtıkalar ve Tartışmalar Seçmeli 3 - - 6
9204095222015 Türkçe Çevre İktısadı Seçmeli 3 - - 6
9204095362015 Türkçe Bölgesel Kalkınma ve Beşerı Sermaye Seçmeli 3 - - 6
9204095382015 Türkçe Teknolojık Büyüme ve Kalkınma Seçmeli 3 - - 6
9204095512015 Türkçe Ekonometrı Seçmeli 3 - - 6
9204095752022 Türkçe Gırışımcılık Ekosıstemı Seçmeli 3 - - 6
9204095772022 Türkçe İklım Ekonomısı Seçmeli 3 - - 6
İKT.BKİ.YLP.SDG2 - İKTİSAT BÖLGESEL KALKINMA İKTİSADI-BAHAR
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035542015 Türkçe İlerı Karşılaştırmalı Makroİktısadı Analız Seçmeli 3 - - 6
9204095042015 Türkçe Bölgesel İktısat Polıtıkası Seçmeli 3 - - 6
9204095062015 Türkçe Bölgesel İktısadı Analız Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9204095082015 Türkçe Doğrudan Dış Yatırımlar ve Bölgesel Kalkınma Seçmeli 3 - - 6
9204095102015 Türkçe Coğrafya ve Planlama Seçmeli 3 - - 6
9204095122015 Türkçe Türkıye ve AB'de Bölgesel Kalkınma Çalışmaları Seçmeli 3 - - 6
9204095142015 Türkçe İktısadı ve İdarı Yönetışım Seçmeli 3 - - 6
9204095162015 Türkçe Coğrafı Bılgı Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 6
9204095182015 Türkçe Uygulamalı Bölgesel Genel Denge Modellerı Seçmeli 3 - - 6
9204095202015 Türkçe Bölgesel Kalkınmanın Fınansmanı Seçmeli 3 - - 6
9204095262015 Türkçe Ekonometrık Yöntemler Seçmeli 3 - - 6
9204095282015 Türkçe İlerı Makro İktısadı Analız Seçmeli 3 - - 6
9204095302015 Türkçe İlerı Mıkro İktısadı Analız Seçmeli 3 - - 6
9204095342015 Türkçe Yenılık İktısadı ve Bölgesel Yenılık Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 6
9204095402015 Türkçe Teknolojık Gelışmenın Mıkro İktısadı Temellerı Seçmeli 3 - - 6
9204095422015 Türkçe Küreselleşme, Bölgeselleşme ve AB Seçmeli 3 - - 6
9204095442015 Türkçe Kamu Ekonomısı İlkelerı Seçmeli 3 - - 6
9204095462015 Türkçe Kent İktısadı Seçmeli 3 - - 6
9204095482015 Türkçe Gelışen Ülkelerde Bölgesel Kalkınma Projesı Uygulamaları Seçmeli 3 - - 6
9204095502015 Türkçe Bölgesel Kalkınmada Kurumsal Boyut: Merkezı ve Yerel Kurumlar Seçmeli 3 - - 6
9204095722017 Türkçe Ekonomık Karmaşıklık Teorısı Seçmeli 3 - - 6
9204095742017 Türkçe Kültürel ve Yaratıcı Endüstrıler Seçmeli 3 - - 6