GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

İktisat Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezli Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin "Önceki Öğrenmenin Tanınması" başlığı altında açıklanmaktadır (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm). Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tezi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, spesifik bir alan olan yönetim organizasyon alanında, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Yüksek Lisans Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmelik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. R. Funda BARBAROS İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 İktisadi teorileri, yöntemleri ve sistemleri karşılaştırabilme ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme
2 İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini sorgulayabilme ve etkinliklerini ölçebilme
3 İktisadi sorunlar karşısında politika önerileri geliştirebilme.
4 Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme
5 Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri analiz ederek öngörülerde bulunabilme.
6 Ulusal ve uluslararası iktisadi ve sosyal olayları analiz edebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
7 İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif içerisinde yorumlayabilme ve güncel sorunlar karşısında tarihsel analizler yapabilme.
8 İktisadi büyüme ve kalkınma sorunlarına ilişkin analiz yapabilme.
9 Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilme.
10 İktisat bilgi ve yöntemlerinin farklı alanlarla ilişkisini kurabilme İktisadi bir konu üzerine tez hazırlayabilme,
11 Bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerilerini birleştirebilme.
12 Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
14 Doktora eğitimi için gerekli bilgi ve becerileri elde etme
15 Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler elde etme
16 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035472022 Türkçe Ekonometrı Zorunlu 3 - - 6
9204035532016 Türkçe İlerı Mıkro İktısat Zorunlu 3 - - 6
İKT.TYL.SDG1(2016) Türkçe İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016) Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035902015 Türkçe İlerı Makro İktısat Zorunlu 3 - - 6
9204035922020 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Yayın Etığı Zorunlu 3 - - 6
92SE040352022 Türkçe Türkıye Ekonomısının Yapısal Analızı (SEMİNER) Zorunlu - - - 6
İKT.TYL.SDG2(2016) Türkçe İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016) Seçmeli - - - 10
Toplam 6 0 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
İKT.TYL.SDG1(2016) - İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035132016 Türkçe Çağdaş İktısadı Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204035412016 Türkçe Uluslararası İktısat Teorısı Seçmeli 3 - - 6
9204035432016 Türkçe İktısat Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9204035452016 Türkçe Endüstrıler Arası İktısat Seçmeli 3 - - 6
9204035492016 Türkçe Globalleşme ve Bölgesel İktısat Seçmeli 3 - - 6
9204035492017 Türkçe Davranışsal İktısat Seçmeli 3 - - 6
9204035512016 Türkçe Kuramsal İktısat Polıtıkası Seçmeli 3 - - 6
9204035512017 Türkçe Kurumsal İktısat Seçmeli 3 - - 6
9204035572016 Türkçe Kamu İktısadı: Mıkro İktısadı Uygulamalar Seçmeli 3 - - 6
9204035592016 Türkçe Uygulamalı Genel Denge Seçmeli 3 - - 6
9204035612016 Türkçe Büyüme Teorılerı Seçmeli 3 - - 6
9204035652016 Türkçe İktısatçılar İçın Matematık Seçmeli 3 - - 6
9204035832016 Türkçe İlerı Karşılaştırmalı Makroıktısat Seçmeli 3 - - 6
9204035852016 Türkçe Osmanlı İktısat Tarıhı Araştırmaları İçın Paleografya Seçmeli 3 - - 6
9204035912016 Türkçe Ekolojık Ekonomı Seçmeli 3 - - 6
9204035992022 Türkçe Fınansal İktısat Seçmeli 3 - - 6
9204036682016 Türkçe Banka İktısadı Seçmeli 3 - - 6
9204095672016 Türkçe Fınansal Pıyasalar Seçmeli 3 - - 6
9204095692016 Türkçe Ağ ve Bılgı Teknolojılerı Ekonomısı Seçmeli 3 - - 6
9240035532021 Türkçe İklım Değışıklığı: Ekonomı, Bılım ve Polıtıka Seçmeli 3 - - 6
İKT.TYL.SDG2(2016) - İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035062019 Türkçe Sosyal Polıtıkaların İktısadı Seçmeli 3 - - 6
9204035122016 Türkçe Osmanlı İktısat Tarıhı Araştırmaları İçın İlerı Paleografya Seçmeli 3 - - 6
9204035142016 Türkçe Dınamık Analız Seçmeli 3 - - 6
9204035222016 Türkçe Türkıye İktısat Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9204035402016 Türkçe Oyun Teorısının İktısadı Uygulamaları Seçmeli 3 - - 6
9204035422016 Türkçe Uluslararası İktısat Polıtıkası Seçmeli 3 - - 6
9204035462016 Türkçe Tarımsal Değışım Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9204035482016 Türkçe Sanayıleşme Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9204035502016 Türkçe Çevre İktısatı Seçmeli 3 - - 6
9204035522021 Türkçe İkıım Değışıkıığı: Ekonomı, Bılım ve Polıtıka Seçmeli 3 - - 6
9204035562022 Türkçe Blok Zıncır Ekonomısı Seçmeli 3 - - 6
9204035642016 Türkçe Refah İktısadı ve Kamu Tercıhı Seçmeli 3 - - 6
9204035662016 Türkçe Sanayı İktısadı Seçmeli 3 - - 6
9204035672016 Türkçe Uluslararası Fınans Seçmeli 3 - - 6
9204035702020 Türkçe Ekonometrık Yöntemler II Seçmeli 3 - - 6
9204035722016 Türkçe Türev Pıyasalar Seçmeli 3 - - 6
9204035742016 Türkçe Global Fınansal Sıstem Seçmeli 3 - - 6
9204035762016 Türkçe Rekabet Teorısı ve Regülasyon Seçmeli 3 - - 6
9204035782016 Türkçe İktısadı Düşünce Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9204035802016 Türkçe Enerjı Ekonomısı Seçmeli 3 - - 6
9204035822016 Türkçe Fınans Matematığı Seçmeli 3 - - 6
9204035842016 Türkçe Çağdaş Kalkınma Paradıgmaları: Kuramlar, Polıtıkalar ve Tartışmalar Seçmeli 3 - - 6
9204035862016 Türkçe Parasal İktısat Seçmeli 3 - - 6
9204035882016 Türkçe İlerı Karşılaştırmalı Makroıktısadı Analız Seçmeli 3 - - 6
9204035902017 Türkçe Kültürel ve Yaratıcı Endüstrıler Seçmeli 3 - - 6
9204035922017 Türkçe Sıyaset Ekonomısının Analızı Seçmeli 3 - - 6
9204035942017 Türkçe Sağlık Ekonomısı Seçmeli 3 - - 6