GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat - Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

İktisat Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezli Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin "Önceki Öğrenmenin Tanınması" başlığı altında açıklanmaktadır (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm). Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tezi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, spesifik bir alan olan yönetim organizasyon alanında, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Yüksek Lisans Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmelik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. R. Funda BARBAROS İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 İktisadi teorileri, yöntemleri ve sistemleri karşılaştırabilme ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme
2 İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini sorgulayabilme ve etkinliklerini ölçebilme
3 İktisadi sorunlar karşısında politika önerileri geliştirebilme.
4 Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme
5 Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri analiz ederek öngörülerde bulunabilme.
6 Ulusal ve uluslararası iktisadi ve sosyal olayları analiz edebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
7 İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif içerisinde yorumlayabilme ve güncel sorunlar karşısında tarihsel analizler yapabilme.
8 İktisadi büyüme ve kalkınma sorunlarına ilişkin analiz yapabilme.
9 Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilme.
10 İktisat bilgi ve yöntemlerinin farklı alanlarla ilişkisini kurabilme İktisadi bir konu üzerine tez hazırlayabilme,
11 Bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerilerini birleştirebilme.
12 Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
14 Doktora eğitimi için gerekli bilgi ve becerileri elde etme
15 Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler elde etme
16 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035472022 Türkçe Ekonometri Zorunlu 3 - - 6
9204035532016 Türkçe İleri Mikro İktisat Zorunlu 3 - - 6
İKT.TYL.SDG1(2016) Türkçe İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016) Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035902015 Türkçe İleri Makro İktisat Zorunlu 3 - - 6
9204035922020 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 - - 6
92SE040352022 Türkçe Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi (SEMİNER) Zorunlu - - - 6
İKT.TYL.SDG2(2016) Türkçe İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016) Seçmeli - - - 10
Toplam 6 0 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
İKT.TYL.SDG1(2016) - İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035132016 Türkçe Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204035412016 Türkçe Uluslararası İktisat Teorisi Seçmeli 3 - - 6
9204035432016 Türkçe İktisat Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204035452016 Türkçe Endüstriler Arası İktisat Seçmeli 3 - - 6
9204035492016 Türkçe Globalleşme ve Bölgesel İktisat Seçmeli 3 - - 6
9204035492017 Türkçe Davranışsal İktisat Seçmeli 3 - - 6
9204035512016 Türkçe Kuramsal İktisat Politikası Seçmeli 3 - - 6
9204035512017 Türkçe Kurumsal İktisat Seçmeli 3 - - 6
9204035572016 Türkçe Kamu İktisadı: Mikro İktisadi Uygulamalar Seçmeli 3 - - 6
9204035592016 Türkçe Uygulamalı Genel Denge Seçmeli 3 - - 6
9204035612016 Türkçe Büyüme Teorileri Seçmeli 3 - - 6
9204035652016 Türkçe İktisatçılar İçin Matematik Seçmeli 3 - - 6
9204035832016 Türkçe İleri Karşılaştırmalı Makroiktisat Seçmeli 3 - - 6
9204035852016 Türkçe Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları İçin Paleografya Seçmeli 3 - - 6
9204035912016 Türkçe Ekolojik Ekonomi Seçmeli 3 - - 6
9204035992022 Türkçe Finansal İktisat Seçmeli 3 - - 6
9204036682016 Türkçe Banka İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204095672016 Türkçe Finansal Piyasalar Seçmeli 3 - - 6
9204095692016 Türkçe Ağ ve Bilgi Teknolojileri Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6
9240035532021 Türkçe İklim Değişikliği: Ekonomi, Bilim ve Politika Seçmeli 3 - - 6
İKT.TYL.SDG2(2016) - İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035062019 Türkçe Sosyal Politikaların İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204035122016 Türkçe Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları İçin İleri Paleografya Seçmeli 3 - - 6
9204035142016 Türkçe Dinamik Analiz Seçmeli 3 - - 6
9204035222016 Türkçe Türkiye İktisat Tarihı Seçmeli 3 - - 6
9204035402016 Türkçe Oyun Teorisinin İktisadi Uygulamaları Seçmeli 3 - - 6
9204035422016 Türkçe Uluslararası İktisat Politikası Seçmeli 3 - - 6
9204035462016 Türkçe Tarımsal Değişim Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204035482016 Türkçe Sanayileşme Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204035502016 Türkçe Çevre İktisatı Seçmeli 3 - - 6
9204035522021 Türkçe İkıim Değişikıiği: Ekonomi, Bilim ve Politika Seçmeli 3 - - 6
9204035562022 Türkçe Blok Zincir Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6
9204035642016 Türkçe Refah İktisadı ve Kamu Tercihi Seçmeli 3 - - 6
9204035662016 Türkçe Sanayi İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204035672016 Türkçe Uluslararası Finans Seçmeli 3 - - 6
9204035702020 Türkçe Ekonometrik Yöntemler II Seçmeli 3 - - 6
9204035722016 Türkçe Türev Piyasalar Seçmeli 3 - - 6
9204035742016 Türkçe Global Finansal Sistem Seçmeli 3 - - 6
9204035762016 Türkçe Rekabet Teorisi ve Regülasyon Seçmeli 3 - - 6
9204035782016 Türkçe İktisadi Düşünce Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204035802016 Türkçe Enerji Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6
9204035822016 Türkçe Finans Matematiği Seçmeli 3 - - 6
9204035842016 Türkçe Çağdaş Kalkınma Paradigmaları: Kuramlar, Politikalar ve Tartışmalar Seçmeli 3 - - 6
9204035862016 Türkçe Parasal İktisat Seçmeli 3 - - 6
9204035882016 Türkçe İleri Karşılaştırmalı Makroiktisadi Analiz Seçmeli 3 - - 6
9204035902017 Türkçe Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Seçmeli 3 - - 6
9204035922017 Türkçe Siyaset Ekonomisinin Analizi Seçmeli 3 - - 6
9204035942017 Türkçe Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6