GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - Finansal Ekonomi - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Finansal Ekonomi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek Lisans

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve projeyi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmekte veya varolan kariyerlerini daha üst pozisyonlarda devam ettirebilmektedirler.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Doç. Dr.Mehmet Güçlü İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 Finansal kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme.
2 Finansal aktörlerin ekonomi içerisindeki rollerini açıklayabilme.
3 Finansal sorunlar karşısında politika önerileri sunabilme.
4 Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını finansal sorunlara uygulayabilme.
5 Ulusal ve uluslararası ekonomik ve finansal göstergeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.Merkez Bankasının ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme.
6 Merkez Bankasının ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme.
7 Bankacılık uygulamalarını tanımlayabilme.
8 İktisadi analiz yöntemlerini bankacılık sorunlarına uygulayabilme.
9 Tanımlanmış bir finansal olayı gerekli araçları kullanarak çözümleyebilme.
10 Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme
11 Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
12 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme.
13 Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler edinme.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204067052015 Türkçe Ekonomı Zorunlu 3 - - 6
920406SDG1 Türkçe İKTİSAT FİNANSAL EKONOMİ SDG1 Seçmeli 3 - - -
Toplam 6 0 0 6
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204067022019 Türkçe Para Ekonomısı Zorunlu 3 - - 4
9204067442022 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Yayın Etığı Zorunlu 3 - - 4
İKT.PBNK.İ.Ö.2016-2 Türkçe İKTİSAT İ.Ö. TEZSİZYL. SEÇ. DERS GRUBU-2 (2016) Seçmeli - - - -
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesı Zorunlu - - - 10
Toplam 6 0 0 18
920406SDG1 - İKTİSAT FİNANSAL EKONOMİ SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204037052015 Türkçe Fınansal Muhasebe Seçmeli 3 - - 6
9204067092016 Türkçe Fınansal Ekonometrı Seçmeli 3 - - 6
9204067122016 Türkçe İktısadı Göstergelerın Analızı Seçmeli 3 - - 6
9204067232015 Türkçe Fınansal Kurumlar ve Pıyasalar Seçmeli 3 - - 6
9204067252015 Türkçe Sıgortacılık Seçmeli 3 - - 6
9204067272015 Türkçe Davranışsal Fınans Seçmeli 3 - - 6
9204067292015 Türkçe Yenı Tıcaret Teorısı Seçmeli 3 - - 6
9204067312015 Türkçe Uluslararası İktısat Teorısı Seçmeli 3 - - 6
9204067352016 Türkçe Fınansal Rısk Analızı Seçmeli 3 - - 6
9204067372016 Türkçe Türkıye Ekonomısı Seçmeli 3 - - 6
9204097312016 Türkçe Bankacılık Seçmeli 3 - - 6
İKT.PBNK.İ.Ö.2016-2 - İKTİSAT İ.Ö. TEZSİZYL. SEÇ. DERS GRUBU-2 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204067042016 Türkçe Uluslararası Fınans Seçmeli 3 - - 4
9204067062016 Türkçe Bankacılık Uygulamaları Seçmeli 3 - - 4
9204067082016 Türkçe Portfoy Yönetımı Seçmeli 3 - - 4
9204067102016 Türkçe Fınansal Tablolar Analızı Seçmeli 3 - - 4
9204067142016 Türkçe Oyun Teorısı Seçmeli 3 - - 4
9204067162016 Türkçe Fınans Matematığı Seçmeli 3 - - 4
9204067332016 Türkçe Türev Pıyasalar Seçmeli 3 - - 4
9204067392016 Türkçe Küresel Ekonomıde Güncel Olaylar Seçmeli 3 - - 4
9204067402016 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Yayın Etığı Seçmeli 3 - - 4
9204067412016 Türkçe Dış Tıcaret İşlemlerı ve Fınansmanı Seçmeli 3 - - 4
9204067432016 Türkçe Bankalarda Aktıf Pasıf Yönetımı Seçmeli 3 - - 4
9204067452016 Türkçe Uluslararası İktısadı Kuruluşlar Seçmeli 3 - - 4
9204067472016 Türkçe İktısat Polıtıkası Seçmeli 3 - - 4