GERİ DÖN

Doktora Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya - - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanıtımı

Türkiye’de ilk kez Biyokimya Bölümü 1978 yılında Kimya Fakültesi içinde “Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü” olarak kurulmuştur. Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 1982 yılında devreye girmesinden sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü içinde yer almış ve iki yılı Kimya Bölümü ile ortak “Biyokimya Ağırlıklı Kimyagerlik” Öğretim Programı şeklinde uygulanmıştır. 1996–1997 öğretim yılından itibaren Türkiye’de lisans düzeyinde 4 yıllık Biyokimya eğitimi veren ilk bağımsız bir bölüm olarak faaliyetini sürdürmektedir. Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. Tasarlanan eğitim programı ile öğrenciye biyolojik bilimlere farklı bir perspektif ile bakış açısı kazandırarak diğer disiplinler ile biyokimya’nın bağlantısını kurabilmede modern bir yaklaşım getirmek hedeflenmiştir. Biyokimya Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile öğrencilerin biyokimya ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Biyokimya alanında Yüksek Lisans Dereceli Doktora diploması verilir.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0512 Biyokimya

Yüksek Lisans Dereceli Doktora

Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 ) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir. Anabilim Dalları tarafından kontenjanlar, varsa özel koşullar belirlenerek Üniversitemiz Senato onayı sonrasında Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır

Doktora Programı için Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlamak ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmek durumundadır.

Biyokimya Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile öğrencilerin biyokimya ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisansüstü eğitimin verilmesi programın temel hedefidir. Doktora derecesi dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk yıl genelde uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Lisansüstü programlardaki tüm dersler bölüm öğretim üyeleri ve diğer bölümlerin öğretim üyeleri tarafından aktarılmaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinlerarası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Biyokimya ile ilgili herhangi bir işte görev alacak lisansüstü dereceye sahip mezunlar farklı alanlarda çalışabilirler. Genel olarak mezunlarımız; gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, hastanelerde, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında; üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamasında Biyokimyager olarak çalışırlar. Biyokimya’nın farklı dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Ayrıca Biyokimya alanında akademik çalışmalar ve eğitim sürecine katılma imkânı mevcuttur.

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi uygulanmaktadır. Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Doktora tezinin sonuçlanması Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Cenk SELÇUKİ Tel : +90 232 3115426 e-mail: cenk.selcuki@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü; Serap EVRAN, Doç. Dr. Tel : +90 232 3112304 e-mail:serap.evranr@ege.edu.tr Adres/İletişim : Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, 35100 Bornova-IZMIR/TURKEY http://biyokimya.ege.edu.tr Tel/Fax: +90 232 3438624 e- mail: biyokimya@mail.ege.edu.tr

Biyokimya Bölümü bünyesinde öğrenci laboratuvarı ve soğuk odanın yanısıra Biyoteknoloji, Protein/Enzimoloji, Protein Mühendisliği ve Polimer/Nanoteknoloji Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm’de 11 tam zamanlı profesör, 4 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Dr. Öğretim Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. İnterdisipliner yapısı gereği farklı fakültelerinin öğretim üyelerinden destek alınmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2012 Yılı Biyokimya Doktora Müfredatı

Program Çıktıları

1 Seçtiği alanda araştırma yapabilme, deneme desenlerini oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme ve analiz edebilme, sonuçları yorumlayabilme ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
2 Biyokimya ile ilgili alanlarda problem saptama, çözüme yönelik hipotez kurma, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
3 En az 1 yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; yaptığı çalışmalar veya hazırladığı ödevlerde yabancı yayınları kullanabilme bilgi ve becerisi kazanabilme
4 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana uyarlayabilme.
5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme
6 Biyokimyanın belirli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, deney yapma, verileri çözümleme, sonuçları yorumlama becerisi konusunda yeterlik kazanabilme
7 Toplumsal duyarlılığa ve etik değerlere uyma bilincine sahip olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİK-SG-DOK-G Türkçe Bıyokımya Seçmelı Grup DOK Güz Seçmeli - - - 24
FENETKFEN2021 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ıle Araştırma ve Yayın Etığı Zorunlu 2 - - 4
FENORYT2023 Türkçe Lısansüstü Eğıtım Süreç Yönetımı Zorunlu - - - 2
Toplam 2 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101036162011 Türkçe Karşılaştırmalı Bıyokımya Zorunlu 4 - - 8
BİK-SG-DOK-B Türkçe Bıyokımya Seçmelı Grup DOK Bahar Seçmeli - - - 16
FENDRSEM1 Türkçe Semıner I Zorunlu 1 - - 6
Toplam 5 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
FENDRTEZONE Türkçe Tez Önerısı Zorunlu - - - 16
FENDRYET790 Türkçe Yeterlılık Zorunlu - - - 9
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ693 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 15
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 20
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ694 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 19
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
FENDRSEM2 Türkçe Semıner II Zorunlu 1 - - 6
Toplam 1 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
BİK-SG-DOK-G - Biyokimya Seçmeli Grup DOK Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101036012005 Türkçe Bıyolojık Membranların Yapı ve Fonksıyonları Seçmeli 2 - - 7
9101036031998 Türkçe Membran Proteınlerı Seçmeli 2 - - 7
9101036052003 Türkçe İmmobılıze Bıyokatalızatörler Seçmeli 4 3 - 8
9101036071998 Türkçe Çevre Bıyokımyası ve Bıyoteknolojısı Seçmeli 4 2 - 8
9101036152003 Türkçe Metabolık Regülasyon Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 7
9101036172003 Türkçe Bıyopolımerler ve Bıomateryaller Seçmeli 3 - - 8
9101036191998 Türkçe Gen Mühendıslığı Seçmeli 3 - - 8
9101036212010 Türkçe Metal Toksıkolojısıne Bıyokımyasal Bakış Seçmeli 3 - - 8
9101036232007 Türkçe Bıyosensörlerde Bıyomoleküler Fılmler;Tasarım,Teknıkler ve Uygulamalar Seçmeli 2 - - 7
9101036272010 Türkçe Kök Hücre Bıyolojısı ve Klınık Uygulamalar Seçmeli 3 - - 7
9101036412011 Türkçe Bıyokatalız-Çok Ölçeklı Kuantum Modellerı Seçmeli 3 - - 7
9101036432016 Türkçe In vıvo Bıyosensör Teknolojılerı Seçmeli 2 - - 8
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
BİK-SG-DOK-B - Biyokimya Seçmeli Grup DOK Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101036022011 Türkçe Bıyotransformasyonlar Seçmeli 4 3 - 8
9101036041998 Türkçe Bıyokımyada Son Gelışmeler Seçmeli 2 - - 8
9101036082003 Türkçe Serbest Radıkal Bıyokımyası Seçmeli 2 - - 8
9101036102002 Türkçe Lıpıd Bıyotransformasyonları Seçmeli 2 - - 8
9101036122002 Türkçe Bıyoelektrokımya Seçmeli 2 - - 8
9101036181998 Türkçe Rekombınant DNA Enzımolojısı Seçmeli 3 - - 8
9101036202003 Türkçe Bıyodegradasyon Seçmeli 3 - - 8
9101036222018 Türkçe Proteın-Proteın Etkıleşımlerı Seçmeli 3 - - 8
9101036242012 Türkçe İlerı Bıyokımyasal Teknıkler Seçmeli 2 - - 8
9101036281998 Türkçe Enzım Katalız Mekanızmaları Seçmeli 2 - - 8
9101036322005 Türkçe Afınıte Bıyosensörlerı Seçmeli 2 - - 8
9101036342008 Türkçe Proteın Yapı ve Dınamıklerınde Bılgısayara Dayalı Yöntemler Seçmeli 3 - - 8
9101036362010 Türkçe Doku Mühendıslığı ve Nanobıyoteknolojı Seçmeli 3 - - 8
9101036382010 Türkçe Polımerlerın Tıpta Kullanımları Seçmeli 3 - - 8
9101036402010 Türkçe Rekombınant Proteın Ekspresyon Sıstemlerı Seçmeli 2 - - 8
9101036422011 Türkçe Proteın Katlanması Seçmeli 3 - - 8

2020 Yılı Biyokimya Yüksek Lisan Dereceli Doktora Programı

Program Çıktıları

1 Seçtiği alanda araştırma yapabilme, deneme desenlerini oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme ve analiz edebilme, sonuçları yorumlayabilme ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
2 Biyokimya ile ilgili alanlarda problem saptama, çözüme yönelik hipotez kurma, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
3 En az 1 yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; yaptığı çalışmalar veya hazırladığı ödevlerde yabancı yayınları kullanabilme bilgi ve becerisi kazanabilme
4 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana uyarlayabilme.
5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme
6 Biyokimyanın belirli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, deney yapma, verileri çözümleme, sonuçları yorumlama becerisi konusunda yeterlik kazanabilme
7 Toplumsal duyarlılığa ve etik değerlere uyma bilincine sahip olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİK-SG-DOK-G Türkçe Bıyokımya Seçmelı Grup DOK Güz Seçmeli - - - -
FENETKFEN2021 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ıle Araştırma ve Yayın Etığı Zorunlu 2 - - 4
FENORYT2023 Türkçe Lısansüstü Eğıtım Süreç Yönetımı Zorunlu - - - 2
Toplam 2 0 0 6
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİK-SG-DOK-B Türkçe Bıyokımya Seçmelı Grup DOK Bahar Seçmeli - - - -
Toplam 0 0 0
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FENDRYET2020 Türkçe Yeterlılık Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 25
BİK-SG-DOK-G - Biyokimya Seçmeli Grup DOK Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4