GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - İstatistik - - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

İstatistik Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesinin yedinci bölümü olarak 1985 yılında kurulmuş, 1987-1988 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 550 öğrenci; 2 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 17 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı iki yönlüdür: Birincisi, öğrencilerine, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak ve ikincisi ise, diğer sosyal bilimlerde bir alt yapı hazırlamaktır. Bölümün ana amacı öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesidir.

Lisansüstü Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında Yüksek lisans derecesi alırlar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

0542-İstatistik

Tezli Yüksek Lisans

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 ) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir. Anabilim Dalları tarafından kontenjanlar, varsa özel koşullar belirlenerek Üniversitemiz Senato onayı sonrasında Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

Yüksek Lisans Programı için Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlamak ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmek durumundadır.

Öğrencinin en az 21 kredilik ders alıp en fazla dört dönem içerisinde bu derslerden başarıyla geçmesi gerekir. Programda verilen dersler hem teorik hem de uygulamalı alanda öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Daha sonra 1 sene öngörülen tez aşamasına geçilir. Öğrenci durumuna göre uzatma alabilir.

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi uygulanmaktadır. Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Yüksek Lisans tezinin sonuçlanması Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ali MERT Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bolumu 35100 Bornova İzmir Türkiye Telefon: +90 232 5407 e-posta: ali.mert@ege.edu.tr Program Koordinatörü: Doç. Dr. Funda İŞÇİOĞLU Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bolumu 35100 Bornova İzmir Türkiye Telefon: +90 232 1723 e-posta: funda.iscioglu@ege.edu.tr

48 ve 8 bilgisayar kapasiteli 2 adet Bilgisayar Laboratuvarı 4 adet Amfi Derslik 1 adet Seminer Salonu 1 adet Toplantı Salonu 1 adet Konuk Odası 1 adet Lisansüstü Öğrenci Odası bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Seçtiği alanda araştırma yapabilme, deneme desenlerini oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme ve analiz edebilme, sonuçları yorumlayabilme ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
2 En az 1 yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; yaptığı çalışmalar veya hazırladığı ödevlerde yabancı yayınları kullanabilme bilgi ve becerisi kazanabilme
3 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana uyarlayabilme.
4 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme
5 Toplumsal duyarlılığa ve etik değerlere uyma bilincine sahip olabilme.
6 İstatistik literatürünü takip edebilme ve disiplinlerarası çalışmalarda istatistik bilimini kullanabilme becerisi
7 Bir bilimsel araştırmada probleme ilişkin çözüm yöntemleri önerebilme ve bu amaç için uygun istatistiksel araçları kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101055052008 Türkçe İlerı Matematıksel İstatıstık Zorunlu 3 - - 8
FENETKFEN2021 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ıle Araştırma ve Yayın Etığı Zorunlu 2 - - 4
FENORYT2023 Türkçe Lısansüstü Eğıtım Süreç Yönetımı Zorunlu - - - 2
İST-SG-YL-G Türkçe İstatıstık Seçmelı Grubu YL Güz Seçmeli - - - 22
Toplam 5 0 0 36
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FENYLSEM Türkçe Semıner Zorunlu - - - 6
İST-SG-YL-B Türkçe İstatıstık Seçmelı Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
İST-SG-YL-G - İstatistik Seçmeli Grubu YL Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101055012007 Türkçe İlerı Regresyon Analızı Seçmeli 3 - - 8
9101055032007 Türkçe İstatıstıksel Kalıte Kontrol ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9101055092015 Türkçe İstatıksel Güvenılırlık Analızı Seçmeli 3 - - 8
9101055112015 Türkçe Bulanık Mantık ve Olasılık Seçmeli 3 - - 7
9101055121998 Türkçe İstatıstıksel Deney Tasarımı Seçmeli 3 - - 8
9101055132015 Türkçe Kuyruk Teorısı Seçmeli 3 - - 8
9101055192003 Türkçe Ekonometrık Yöntemler Seçmeli 3 - - 8
9101055232006 Türkçe Sıra İstatıstıklerı Teorısı Seçmeli 3 - - 8
9101055252007 Türkçe İstatıstıksel Hesaplama Yöntemlerı Seçmeli 3 - - 8
9101055312010 Türkçe Zaman Serılerı Analızı Seçmeli 3 - - 7
9101055412018 Türkçe Geçerlık ve Güvenırlık Analızlerınde İstatıstıksel Yöntemler Seçmeli 3 - - 8
9101055432019 Türkçe Taguchı Felsefesı ve İkılı Yanıt Yüzey Yaklaşımları Seçmeli 3 - - 8
İST-SG-YL-B - İstatistik Seçmeli Grubu YL Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101055022006 Türkçe Genel Doğrusal Modeller Seçmeli 3 - - 8
9101055042015 Türkçe Bıyoıstatıstık Seçmeli 3 - - 8
9101055062004 Türkçe Çok Değışkenlı İstatıstıksel Analız Seçmeli 3 - - 8
9101055082015 Türkçe Mühendıslık Bılımlerı İçın İstatıstık Seçmeli 3 - - 8
9101055102007 Türkçe Örnekleme Teorısı Seçmeli 3 - - 8
9101055142015 Türkçe Sıstem Sımulasyonu Seçmeli 3 - - 8
9101055162020 Türkçe Bılgısayar Uygulamalı İstatıstık Seçmeli 2 2 - 7
9101055262013 Türkçe Olasılık ve İstatıstık Seçmeli 3 - - 8
9101055282010 Türkçe İstatıstıksel Sımülasyon Seçmeli 3 - - 8
9101055342010 Türkçe Parametrık Olmayan İstatıstık Seçmeli 3 - - 8
9101055402010 Türkçe İlerı Süreç Kontrol Yöntemlerı Seçmeli 3 - - 8
9101055412020 Türkçe Çok Yanıtlı Süreçlerde Dayanıklı Parametre Tasarımı Seçmeli 3 - - 8
9101055422018 Türkçe Kategorık Verı Çözümlemesı Seçmeli 3 - - 7
9101055462010 Türkçe Doğrusal Olmayan Optımızasyon Problemlerı Seçmeli 3 - - 8