GERİ DÖN

Lisans Programları


Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri (a) - - LisansProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Fakültemizin ilk açılan bölümlerinden biri olup, 1955 yılında BAĞ-BAHÇE BÖLÜMÜ adı ile kurulmuştur. Bölüm kurulduğu zaman Horticulture ve Viticulture, Sebze Yetiştirme ve Islahı ve Bahçe Mimarisi olmak üzere üç kürsü bulunmakta idi. 1958 yılında bölümün adı BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI olarak değiştirilmiştir. Bahçe Mimarisi Kürsüsü 1979 yılında bölümden ayrılarak Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri adı altında ayrı bir bölüm haline gelmiştir. 1981 yılında Yükseköğretim Kanunu ile Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü ile Sebze Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü birleştirilerek BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ve BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI şekline dönüşmüştür. Bahçe Bitkileri Bölümü şu anda 1 anabilim Dalı (Bahçe Bitkileri) ve 6 bilim dalı (Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Hasat Sonu Fizyoloji, Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği)’nda 12 Profesör, 7 Doçent ve 1 Doktor Öğretim Üyesi oluşan 20 kişilik öğretim üyesi ve 5 kişilik öğretim üye yardımcıları ile eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Bahçe Bitkileri Bölümü kurulduğu yıldan itibaren öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 1959 yılında vermiştir. Halen 3. ve 4. sınıflarda toplam 35 öğrenci mevcuttur. 1999 Yılından bu yana Bahçe Bitkileri Bölümü Bitkisel Üretim Programındaki öğrencilere eğitim vermektedir. Bu programda bölümümüz tarafından da değişik dersler verilmektedir. Bölümümüz, kurulduğu yıldan itibaren doktora ve uzmanlık çalışmaları yaptırmaya başlamıştır. 1981 yılına kadar mezun olanlar Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanı alırken, bu yıldan itibaren eğitimin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi ile Ziraat Mühendisi ünvanı almaya başlamışlardır. 1999 Yılından bu yana Bahçe Bitkileri Bölümü Bitkisel üretim Programındaki öğrencilere eğitim vermektedir. Bu programda bölümümüz tarafından da değişik dersler verilmektedir. 1981 yılından itibaren yüksek lisans çalışmaları başlamıştır. Şu anda 21 yüksek lisans, 42 doktora olmak üzere toplam 71 lisansüstü öğrenci ders ve tez aşamasında olmak üzere eğitim görmektedir. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında 34 adet özel konularla ilgili lisansüstü ders verilmektedir. 1983yılına kadar doktora çalışmaları Dekanlığa bağlı olarak yapılmış ve 37 civarında doktora tamamlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü kurulduğundan beri Lisansüstü çalışmaları bu enstitüye bağlı olarak sürdürülmektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0812

Bölüm başarılı bir şekilde tamamlanıp, yeterlilikleri sağlandığında Bahçe Bitkileri alanında "Lisans derecesine" sahip olunur

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Bahçe Bitkileri Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde; örtü altı ve açıkta yetiştiricilik, ıslah, hasat sonrası konularında ziraat mühendisi yetiştirmektedir. Programın ilk iki yılı, tarım biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak bahçecilik ile ilgili konulara ayrılmış bulunmaktadır. Program kapsamında teorik ile arazi ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Ancak bunların haricinde, dönemlerde birkaç seçmeli ders, öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir.

Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Ziraat Mühendisi ünvanını almış mezunlar, gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda devlet memuru olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. İbrahim DUMAN ibrahim.duman@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Tel ve Faks: 0 (232) 388 18 65 Tel: 0(232) 311 26 21 E-Mail: bahce@ege.edu.tr

1. Çiçek serası; Süs bitkileri çalışmaları bir plastik sera ve iki yüksek plastik tünelde Gerbera, Lilium, Gül, Limonyum, Karanfil türleriyle çalışılmaktadır. 2. Sebze serası (3 Adet); Sebzelerin topraksız veya organik olarak üretiminin yapıldığı seralar. 3. Adaptasyon serası; Saksılarda tuzluluk denemelerinin ve invitro koşullarda üretilen bitkilerin adaptasyonlarının yapıldığı sera. 4. Sağlıklı fidan üretimi serası 5. Sebze eğitim serası Laboratuarlar: 1. Hazırlık ve Ektraksiyon Laboratuarları; ürünlerin kimyasal analiz aşamasına hazırlamak için yapılan, temizleme, ayırma, vs. işlemlerin, ekstraksiyonun, yaş yakmanın, fırında kurutmanın ve fiziksel analizlerin yapıldığı, 2. Ekofizyoloji Laboratuarları; spektrofotometrik analizlerin, yaprak alanı indeks ve fotosentez ölçümlerinin yapıldığı, 3. Fizyoloji Laboratuarları; ürünlerin kimyasal analizlerin yapıldığı, 4. Meyve Laboratuarları; bitki materyalinin köklendirildiği, çimlenme ve üretim materyalinin hazırlandığı, 5. Tohum Laboratuarları; bahçe bitkilerinin tohumlarının kimyasal veya fiziksel olarak kalite analizlerinin yapıldığı, 6. Doku Kültürü Laboratuarları; meyve, sebze ve çiçek materyallerinin meristem kültürü yolu ile üretildiği, 7. Mantar Laboratuarları; mantar üretimi için gerekli misellerin üretildiği ve mantar konusunda analizlerin yapıldığı, 8. Mikroskopi Laboratuarları; çeşitli histolojik analizlerin yapıldığı ve 9. Biyoteknoloji Laboratuarları; bahçe bitkileri ürünlerinin genetik yapısı ve sorunlarının araştırıldığı laboratuarlar bölümde bulunmaktadır. Üretim Alanları: 1. Seralar: Bölümümüze ait sebze (2 adet PE sera ve 1 adet yüksek plastik tünel), süs bitkileri (1 adet PE sera 2 adet yüksek plastik tünel) ve 3 adet meyve fidanı yetiştirme serası ve 2 adet sebze alıştırma serası bulunmakta üretim tüm yıl devam etmektedir. Sebze seralarının 1 tanesinde “Organik Tarım” diğer ikisinde “Topraksız Tarım” tekniğiyle bu güne kadar domates, hıyar, biber, fasulye, salata-marul ve yaprakları yenen değişik sebzeler yetiştirilmiştir. Süs bitkileri seramızda ise Topraksız Tarım ve Klasik Tarım teknikleri kullanılarak kesme çiçek (gerbera, gül, karanfil, krizantem, şebboy, lilium, lisiantus, limonyum, glayöl, solidago ve nergis) ve doğal çiçek soğanları (Adıyaman lalesi, ağlayan gelin, kardelen, göl soğanı, misk zambağı) yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2. Açıkta Sebze Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında her türlü sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. 3. Meyve Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında elma, armut, ayva, şeftali , erik, kiraz, vişne, badem, kayısı, incir, ceviz, muşmula, Trabzon hurması, turunçgil, zeytin ve bağ türleri gibi meyve ile bu türlere ait çeşitler yer almaktadır.


Program Çıktıları

1 Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 Ziraat Mühendisliği - Bahçe Bitkileri alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme, çözme ve bu amaçla uygun modern araçları geliştirme, seçme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma ve uygulama becerisi
3 Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve Ziraat Mühendisliği ve Bahçe Bitkileri uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
10 Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Bahçe Bitkileri alanında yer alan tüm bitkisel materyalin çoğaltılması, üretimi, korunması, geleceğe aktarımını sağlayabilme ve çevreye duyarlı analitik düşünme becerisi.
13 Bahçe Bitkileri alanında piyasa taleplerine uygun ıslah programlarını oluşturabilme ve gerçekleştirebilme becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
BLB105 Türkçe BİLGİSAYAR BİLİMİ Zorunlu 2 2 - -
FİZ161 Türkçe FİZİK I Zorunlu 2 - - 3
KIM187 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 - 4
KRY101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
MAT161 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 2 - - 3
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
YDI105 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
ZBB113 Türkçe BOTANİK Zorunlu 2 2 - -
ZBB115 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 - -
Toplam 19 8 0 18
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
BKM180 Türkçe BİYOKİMYA Zorunlu 2 - - 3
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
UYG104 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 2
YDI106 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
ZBB112 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 5
ZBB114 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 - -
ZTS104 Türkçe METEOROLOJİ Zorunlu 2 - - 3
ZZO112 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 17 4 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
bbfaksdg1 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
bbfaksdg2 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL I) Seçmeli - - - 4
bbfaksdg3 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
bbtemühsdg1 Türkçe TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - -
ISG203 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I Zorunlu 1 - - 1
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
PED.FRM.SEÇ.I Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - -
ZBB209 Türkçe EKONOMİ Zorunlu 2 2 - 4
ZBB213 Türkçe BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK Zorunlu 1 - - 1
ZBB223 Türkçe GENETİK Zorunlu 2 - - -
ZBB225 Türkçe SİSTEMATİK Zorunlu 2 2 - -
Toplam 8 4 0 18
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
bbfaksdg4 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
bbfaksdg5 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
bbtemühsdg.2 Türkçe TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - -
bbtemühsdg3 Türkçe TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - -
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
ISG204 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Zorunlu 1 - - 1
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
PED.FRM.SEÇ.II Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - -
THU212 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
ZBB230 Türkçe EKOLOJİ Zorunlu 2 - - -
ZBB234 Türkçe GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 2 2 - -
ZBB236 Türkçe GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 2 2 - -
Toplam 9 4 0 12
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
bbbölsdg-I Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - -
bbfaksdg6 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
PED.FRM.SEÇ.III Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III Seçmeli - - - -
ZBB303 Türkçe GENEL SERACILIK Zorunlu 2 - - 4
ZBB317 Türkçe GENEL BAĞCILIK Zorunlu 2 - - -
ZBB321 Türkçe MANTAR YETİŞTİRME Zorunlu 2 - - -
ZBB323 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 2 - -
ZBB325 Türkçe SUBTROPİK İKLİM MEYVE TÜRLERİ Zorunlu 3 - - 5
Toplam 11 2 0 13
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
bbbölsdg.II Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (2023) Seçmeli - - - -
bbfaksdg7 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
PED.FRM.SEÇ.IV Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV Seçmeli - - - -
STJ304 Türkçe STAJ Zorunlu - - - -
ZBB340 Türkçe KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ Zorunlu 2 - - -
ZBB348 Türkçe ÖZEL BAĞCILIK Zorunlu 2 2 - -
ZBB350 Türkçe DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Zorunlu 2 - - -
ZBB354 Türkçe SERADA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
ZBB356 Türkçe SÜS BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 - -
Toplam 10 6 0 8
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
bbbölsdg-III Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - -
bbfaksdg.8 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VIII (YIL 4/ YARIYIL 1)2023 Seçmeli - - - -
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
PED.FRM.SEÇ.V Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V Seçmeli - - - -
stünisdg-I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - -
ZBB400 Türkçe DİPLOMA TEZİ Zorunlu - 2 - 5
ZBB425 Türkçe ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİ I Zorunlu 3 - - 4
ZBB429 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI Zorunlu 3 - - -
ZBB431 Türkçe BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Zorunlu 3 2 - -
ZBB445 Türkçe KÜLTÜR SEBZELERİ I Zorunlu 3 - - 4
Toplam 12 4 0 13
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
bbbölsdg-IV Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - -
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
PED.FRM.SEÇ.VI Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI Seçmeli - - - -
stünisdg-II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - -
ZBB400 Türkçe DİPLOMA TEZİ Zorunlu - 2 - 5
ZBB430 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİNDE MÜHENDİSLİK TASARIMI Zorunlu 2 - - 5
ZBB432 Türkçe ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİ II Zorunlu 2 2 - -
ZBB442 Türkçe SEBZE TOHUMCULUĞU Zorunlu 3 - - -
ZBB444 Türkçe MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu - 2 - -
ZBB446 Türkçe KÜLTÜR SEBZELERİ II Zorunlu 2 2 - 4
Toplam 9 8 0 14
bbfaksdg1 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZBB205 Türkçe BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 2 - 4
ZBK203 Türkçe BİTKİ KORUMA İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
bbfaksdg2 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL I)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZBK219 Türkçe TOPRAK VE BİTKİ BESLEME ESASLARI Seçmeli 2 2 - 4
ZTO203 Türkçe TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Seçmeli 2 2 - 4
bbfaksdg3 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZST213 Türkçe KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 - 4
ZTS221 Türkçe TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 - 4
bbtemühsdg1 - TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AKM201 Türkçe AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 2 - - 4
ZTM203 Türkçe TERMODİNAMİK Seçmeli 2 - - 4
PED.FRM.SEÇ.I - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
bbfaksdg4 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB204 Türkçe TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
bbfaksdg5 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTM222 Türkçe TARIM MAKİNALARI Seçmeli 2 2 - 4
ZTM232 Türkçe TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 - 4
bbtemühsdg.2 - TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
bbtemühsdg3 - TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PED.FRM.SEÇ.II - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
bbbölsdg-I - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZBB319 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 - - 4
ZTB315 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 4
ZTM319 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 - - 4
bbfaksdg6 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 3/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ARZ301 Türkçe ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
BBU301 Türkçe BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 - 4
BGU301 Türkçe GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
BHS301 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
BLS301 Türkçe TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
CBS301 Türkçe TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 - 4
CEK301 Türkçe ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
CIZ301 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 - 4
ÇHZ301 Türkçe ÇİFTLİK HAYVANLARI ZARARLILARI Seçmeli 2 2 - 4
DEN301 Türkçe TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 - 4
ENR301 Türkçe ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
FIN301 Türkçe TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 - 4
FON301 Türkçe FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 - 4
GDM301 Türkçe GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
HYD301 Türkçe HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 - - 4
HYR301 Türkçe HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 - - 4
ILM301 Türkçe İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
ISY301 Türkçe TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
IYI301 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
KSO301 Türkçe KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
LDR301 Türkçe TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 - 4
MEK301 Türkçe MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
MRA301 Türkçe MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
OGD305 Türkçe ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 3 - - 4
OLT301 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
ORH301 Türkçe ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 - 4
OTI301 Türkçe ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
PZB301 Türkçe PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 - 4
SEP301 Türkçe SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 - 4
TAS301 Türkçe TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 - - 4
TBD301 Türkçe TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 - 4
TER301 Türkçe TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 - 4
TGU301 Türkçe GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
THS301 Türkçe TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
TPO301 Türkçe TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 - 4
YAY301 Türkçe KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 - 4
YRS301 Türkçe YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 - 4
PED.FRM.SEÇ.III - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
bbbölsdg.II - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (2023)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
bbfaksdg7 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ARK302 Türkçe ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
AVR302 Türkçe AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
BBZ302 Türkçe BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 - 4
BZA302 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
CIM302 Türkçe ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 - 4
DEO302 Türkçe TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
ELK302 Türkçe TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 - 4
GRS302 Türkçe TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 4
GÜB302 Türkçe GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 - 4
HMK302 Türkçe HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 - 4
HPO302 Türkçe HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 - 4
HSS302 Türkçe HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 - 4
HST302 Türkçe HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
IGV304 Türkçe ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 4
INO302 Türkçe TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
İHU302 Türkçe İYİ HAYVANCILIK UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
KLT302 Türkçe TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
KRL302 Türkçe TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
MEV302 Türkçe TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 - 4
OGG302 Türkçe ORGANİK GIDA ÜRETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
ORG302 Türkçe ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
PET302 Türkçe PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
PLD302 Türkçe DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PYE302 Türkçe PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 4
PYS302 Türkçe PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 - - 4
SAN302 Türkçe GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
TBS302 Türkçe TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
TED302 Türkçe TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
TIB302 Türkçe TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
TRG302 Türkçe TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 - 4
TSI302 Türkçe TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 - 4
TSM302 Türkçe TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
TSP302 Türkçe TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 - 4
TSR302 Türkçe TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 - - 4
TVA302 Türkçe SPSS İLE TARIMSAL VERİLEN ANALİZİ Seçmeli 2 2 - 4
TZA302 Türkçe TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
TZY302 Türkçe TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
PED.FRM.SEÇ.IV - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
bbbölsdg-III - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
TOT401 Türkçe TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZBB409 Türkçe MEYVE-SEBZE KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 - - 3
ZBB434 Türkçe TOHUM BİLİMİ Seçmeli 2 - - 3
bbfaksdg.8 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VIII (YIL 4/ YARIYIL 1)2023
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PED.FRM.SEÇ.V - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
stünisdg-I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 4/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ABK401 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 3 - - 3
BLM401 Türkçe BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 - - 3
CAL401 Türkçe ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
ETK401 Türkçe ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
IKY401 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
İBT401 Türkçe İNSANLIĞIN BESLENME TARİHİ Seçmeli 3 - - 3
KNS401 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
KSG401 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 3
MIT401 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
MRK401 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
MZH401 Türkçe MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 3
YCS401 Türkçe YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
YRT401 Türkçe YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
bbbölsdg-IV - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZBB414 Türkçe MEVSİMLİK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
ZBB416 Türkçe MEYVE-SEBZE ÇEŞİT BİLİMİ Seçmeli 2 - - 3
ZBB436 Türkçe TROPİK İKLİM MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 2 - - 3
PED.FRM.SEÇ.VI - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10
stünisdg-II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 4/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ALG402 Türkçe ALGORİTMA ve PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ Seçmeli 3 - - 3
DOK402 Türkçe DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
DTI402 Türkçe DÜNYA TARİHİNDE İÇECEKLERİN ROLÜ Seçmeli 3 - - 3
FOT402 Türkçe TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HIZ402 Türkçe HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
HLK402 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 - - 3
ILT402 Türkçe İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 - - 3
INT402 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
MDY402 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 - - 3
MZK402 Türkçe TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 - - 3
SUN402 Türkçe SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
YNT402 Türkçe YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 - - 3
YZL402 Türkçe YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 - - 3