GERİ DÖN

Lisans Programları


Edebiyat Fakültesi - Felsefe - - LisansProgram Tanıtımı

1978 yılında kurulan Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, felsefenin tüm temel disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdüren ve bünyesinde farklı felsefi yaklaşımlara yer açmış olan çok yönlü bir bölümdür.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Felsefe alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

ISCED-F Kodu 0223

Lisans

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Felsefe Bölümü`nün 4 yıllık lisans programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, lisans programından önce isteğe bağlı olarak bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

Mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarınnda (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istaihdam sağlanmaktadır. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her derse ilişkin değerlendirme sistemi, ilgili dersin planında sunulmaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Karun Çekem

Bölümümüz lisans öğrencileri Erasmus programı çerçevesinde eğitimlerinin bir bölümünü başka bir Avrupa ülkesinde; Farabi programıyla Türkiye`deki diğer üniversitelerde gerçekleştirebilmektedirler.


Program Çıktıları

1 Felsefenin temel problemleri hakkında bilgi ve bilinç sahibi olma.
2 Kültürün çeşitli alanları hakkında temel bir bilgi ve farkındalık sahibi olma; insan faaliyetinin farklı alanlarını felsefi olarak ele alma ve ifade etme yeteneğini geliştirme.
3 Felsefe alanında edindiği bilgileri güncel sorunlara uygulayabilme.
4 Estetik, politik ve ahlaki duyarlılıklar edinme.
5 Bir anlatıdaki mantıksal çıkarımları soyutlayabilme, eleştirebilme, tutarsızlıkları belirleyebilme
6 Karmaşık bir konunun ele alındığı bir sözlü sunuşu ya da bir metni ayrıntılı biçimde inceleyebilme.
7 Bağımsız çalışabilme.
8 Öncelikleri belirleyip, zamanının doğru kullanmayı öğrenme.
9 Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0706001562019 Türkçe SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
10720601T11151 Türkçe BİLİM KURAMLARI Zorunlu 3 - - 3
706001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
706001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
706001122020 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ-I Zorunlu 3 - - 3
706001131997 Türkçe İLKÇAĞ FELSEFE TAR.I Zorunlu 3 - - 4
706001141997 Türkçe TEMEL MANTIK-I Zorunlu 2 - - 2
706001292000 Türkçe GENEL PSİKOLOJİ-I Zorunlu 3 - - 4
706001452010 İngilizce YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
706001552020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 26 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
706000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
706000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
706001201997 Türkçe İLKÇAĞ FELSEFE TAR.II Zorunlu 3 - - 3
706001211997 Türkçe TEMEL MANTIK-II Zorunlu 2 - - 2
706001302000 Türkçe GENEL PSİKOLOJİ-II Zorunlu 2 - - 3
706001422004 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 3
706001462011 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 4
706001482010 İngilizce YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
706001522011 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ-II Zorunlu 2 - - 3
7060015420223 Türkçe BİLGİ KURAMI Zorunlu 2 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
Toplam 25 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
10720601T11274 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 3
706002151997 Türkçe SEMBOLİK MANTIK-I Zorunlu 2 - - 4
706002332003 Türkçe ORTAÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ Zorunlu 3 - - 6
706002372002 Türkçe GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I Zorunlu 3 - - 3
706002992015 Türkçe VARLIK FELSEFESİ Zorunlu 3 - - 6
706006012015 Türkçe BİLİM FELSEFESİ Zorunlu 3 - - 6
EDBPFSDG1 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - -
EDEFAKORTAKHAVUZ1 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli 2 - - 2
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
Toplam 18 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
706002231997 Türkçe SEMBOLİK MANTIK-II Zorunlu 2 - - 4
706002342002 Türkçe RÖNESANS DÜŞÜNCESİ Zorunlu 3 - - 6
706002382002 Türkçe GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II Zorunlu 2 - - 3
706002982015 Türkçe KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
706006002015 Türkçe AHLAK FELSEFESİ Zorunlu 3 - - 6
706006022015 Türkçe SANAT FELSEFESİ Zorunlu 3 - - 6
EDBPFSDG2 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - -
EDEFAKORTAKHAVUZ2 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli 2 - - 2
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
Toplam 18 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0706003772019 Türkçe SOSYOLOJİ TARİHİ I Zorunlu 2 - - 3
706003092020 Türkçe 17 VE 18 YY.FELSEFE TARİHİ-I Zorunlu 3 - - 4
706003102020 Türkçe İSLAM FELSEFE TARİHİ-I Zorunlu 3 - - 4
706003162000 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİNİN TEMELLERİ-I Zorunlu 3 - - 4
EDBPFSDG3 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - -
EDEFELSÇMDERS3 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli 2 - - 12
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 13 0 0 27
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0706003792019 Türkçe SOSYOLOJİ TARİHİ II Zorunlu 2 - - 3
706003172020 Türkçe 17.VE 18.YY.FELSEFE TARİHİ-II Zorunlu 3 - - 4
706003182020 Türkçe İSLAM FELSEFE TARİHİ-II Zorunlu 3 - - 4
706003242000 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİNİN TEMEL.II Zorunlu 3 - - 4
EDBPFSDG4 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - -
EDEFELSÇMDERS4 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli 2 - - 12
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 13 0 0 27
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0706004932019 Türkçe TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI I Zorunlu 3 - - 6
706004132001 Türkçe 19.YÜZYIL FELSEFE TARİHİ I Zorunlu 3 - - 6
EDBPFSDG5 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - -
EDEFELSÇMDERS5 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 18
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
Toplam 6 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0706005002019 Türkçe TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI II Zorunlu 3 - - 6
706004222001 Türkçe 19.YÜZYIL FELSEFE TARİHİ-II Zorunlu 3 - - 6
EDBPFSDG6 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - -
EDEFELSÇMDERS6 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 18
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 6 0 0 30
EDBPFSDG1 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
EDEFAKORTAKHAVUZ1 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0700001012019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 - - 2
701002532012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 - - 2
702002552012 Türkçe İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002592019 Türkçe 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002372007 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
705002772012 Türkçe MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 - - 2
705002812019 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705002832019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 - - 2
706002752012 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
707002432012 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
707002452012 Türkçe EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
708002452007 Türkçe GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
710002532012 Türkçe DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
714002232019 Türkçe YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
INV402 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
EDBPFSDG2 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
EDEFAKORTAKHAVUZ2 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
705002782012 Türkçe MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705007852019 Türkçe EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 - - 2
705007872019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
707002482012 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
707002562016 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
710002622014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 - - 2
712002542012 Türkçe GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002242007 Türkçe MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
713002402012 Türkçe ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
715002902019 Türkçe ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 - - 2
721002482016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
EDBPFSDG3 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
EDEFELSÇMDERS3 - SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
706003612014 Türkçe DİL FELSEFESİ I Seçmeli 3 - - 6
706003672014 Türkçe DESCARTES SEMİNERLERİ Seçmeli 3 - - 6
706003692014 Türkçe POLİTİK LİBERALİZM Seçmeli 3 - - 6
706003712014 Türkçe YURTTAŞLIK KURAMLARI Seçmeli 3 - - 6
706003732014 Türkçe ÜTOPYALAR VE KARŞI ÜTOPYALAR Seçmeli 3 - - 6
706003752015 Türkçe YUNANCA Seçmeli 3 - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
YZG501 Türkçe YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
EDBPFSDG4 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
EDEFELSÇMDERS4 - SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
706003642014 Türkçe DİL FELSEFESİ II Seçmeli 3 - - 6
706003662014 Türkçe FELSEFE METİNLERİ Seçmeli 3 - - 6
706003682014 Türkçe MODERN POLİTİKA FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 6
706003702014 Türkçe BİYOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 6
706003722014 Türkçe PRAGMATİZM Seçmeli 3 - - 6
706003742014 Türkçe İNSAN HAKLARI KURAMLARI Seçmeli 3 - - 6
706003762014 Türkçe ORYANTALİZM VE ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
EDBPFSDG5 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 5
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
EDEFELSÇMDERS5 - SEÇMELİ DERS GRUBU 5
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
706004692014 Türkçe BİTİRME TEZİ SEMİNERİ I Seçmeli 3 - - 6
706004712014 Türkçe SANAT FELSEFESİ I Seçmeli 3 - - 6
706004732014 Türkçe TARİH FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 6
706004792014 Türkçe MODERN FELSEFEDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 3 - - 6
706004852014 Türkçe İSLAM SİYASET FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 6
706004912015 Türkçe BUGÜNÜN DÜNYASINDA FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 3 - - 6
EDBPFSDG6 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 6
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10
EDEFELSÇMDERS6 - SEÇMELİ DERS GRUBU 6
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
706004802014 Türkçe PRAKSİS FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 6
706004822014 Türkçe BİTİRME TEZİ SEMİNERİ II Seçmeli 3 - - 6
706004842014 Türkçe SANAT FELSEFESİ II Seçmeli 3 - - 6
706004862014 Türkçe İBNİ HALDUN SEMİNERİ Seçmeli 3 - - 6
706004882014 Türkçe HUKUK FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 6
706004902014 Türkçe SPİNOZA SEMİNERİ Seçmeli 3 - - 6
706004942014 Türkçe MODERN TÜRKİYEDE DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 3 - - 6
706006042016 Türkçe KITA AVRUPASI FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 6