GERİ DÖN

Lisans Programları


Su Ürünleri Fakültesi - Su Ürünleri Mühendisliği - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Ege Üniversitesi Bünyesinde Eğitim Öğretim faaliyetlerine devam eden 17 fakülteden biridir. 1982 yılında Yüksek Okul olarak faaliyetlerine başlayan fakülte (41 sayılı KHK gereğince kurulan Su Ürünleri Yüksek Okulu) 11.7.1992 tarihinde kabul edilen 3837 Sayılı Kanunla Fakülteye dönüştürülmüştür. Fakültenin başlıca amacı deniz ve iç su bilimleri, balıkçılık, su ürünleri işleme teknolojisi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman (Su Ürünleri Mühendisi) yetiştirmek üzere gerekli bilgiler ile donatmak ve uygulamaları yaptırmaktır. Fakülte, sucul ortamdaki çevresel sorunlar, balıkçılar ve su ürünleri işletmeleri ile ilgili uygulamada çıkan sorunları yerinde saptamak, çözüm önerileri getirmek üzere gerekli araştırma ve çalışmaları yapmaktadır. Bu bağlamda 1986 yılından günümüze kadar geçen 36 dönemde toplamda 3300 ün üzerinde mezun vermiştir. Ülkemizde, su ürünleri yetiştiriciliğinin başlaması ve gelişmesi konusunda önemli çalışmalarda bulunmuş ve bu sektörün oluşması için çabalar harcanmıştır. Bornova yerleşkesine ek olarak Urla'da bulunan Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Çiğli-Çamaltı tuzlası yakınında bulunan HOMA (SÜFA) Araştırma Eğitim ve Uygulama Dalyanında faaliyetini sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana yayınladığı ders kitapları, çok sayıda araştırma, inceleme ve makaleleri ile ülkemizin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde kurulmuş olan diğer Su Ürünleri Fakültelerinin kuruluşlarında ve gelişmelerinde katkıda bulunan öncü fakülte olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Güçlü araştırmacı altyapısı ile fakültemiz 81 Öğretim Üyesi (46 Profesör, 31 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi), 17 Araştırma Görevlisi, 3 Dr. Öğretim Görevlisi, 1 mühendis ve 3 teknisyen ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bünyesinde toplam 362 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. 3 Bölüm ve 7 Anabilim Dalına sahiptir. a) Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 1992 yılında kurulmuş olup Fakültenin üç bölümünden biridir. Bölüm “Avlama Teknolojisi” ve “İşleme Teknolojisi” olmak üzere iki Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Ege Üniversitesi Bornova yerleşkesi ve Urla'da bulunan Araştırma ve Uygulama Ünitesi’nde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olan Bölümümüz, yayınladığı çok sayıda ders kitabı, ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri ile ülkemizin önde gelen eğitim, öğretim ve araştırma kurumları arasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz öğrenimlerinin ilk üç yıllında su ürünleri alanında temel eğitimleri almalarının ardından, dördüncü yıllarında (7. ve 8. yarıyıl) Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Opsiyon programını seçebilmektedirler. Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Opsiyon programını seçen öğrenciler teorik ve uygulamalı derslerin ışığında avlama ve işleme teknolojisiyle ilgili alanlarda tecrübe kazanarak, su ürünleri mühendisliği kapsamında bilgi, beceri ve eğitimlerini tamamlarlar. Günümüze kadar Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü’nden binden fazla öğrencimiz mezun olarak “Su Ürünleri Mühendisi” unvanını almışlardır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası su ürünleriyle ilgili tüm alanlarda çalışmakla birlikte, opsiyon öğrencilerimiz özellikle su ürünleri işleme ve pazarlama firmaları, ağ fabrikaları, av araçları üretim ve pazarlama firmaları ve su ürünleri sigortalama firmalarında, Kamu kurumlarında (Üniversiteler, Belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, DSİ, Sahil Güvenlik, Deniz polisi vb.), Balıkhanelerde, STK’larda, Balıkçı kooperatiflerinde yönetici, Orkinos gemilerinde gözlemci, vb. alanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca formasyon almak kaydıyla su ürünleri meslek liselerinde öğretmen olarak, aldıkları formasyon derslerine ilave uygulamalı sınavları başardıkları takdirde, yat kaptanı, balıkçı gemisi kaptanı, dalgıç olarak da çalışabilmektedirler. Güçlü araştırmacı altyapısı ile Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümünde 24 Öğretim Üyesi (16 Profesör, 7 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi), 1 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ,1 teknisyen ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bünyesinde 2 Anabilim Dalı ile Eğitim Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. b) Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Fakültenin mevcut üç bölümünden biridir. Bölüm “Yetiştiricilik Anabilim Dalı” ve “Balık Hastalıkları Anabilim Dalı” olmak üzere iki Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Ege Üniversitesi Bornova ve Urla yerleşkesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerimiz öğrenimlerinin ilk üç yılda su ürünleri alanında temel bilgileri almalarının ardından, dördüncü yılda (7. ve 8. yarıyıl) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü opsiyon programını seçmektedir. Bu opsiyon programını seçen öğrenciler teorik ve uygulamalı dersler ile denizlerde ve iç sularda dağılım gösteren sucul türlerin yetiştiriciliği, hastalıkları, beslenmesi, üretim teknikleri, yönetimi, ekonomisi ve bunların üretiminde karşılaşılan sorunların çözümü hakkında bilgi edinerek, su ürünleri mühendisliği eğitimini tamamlar. Bölümümüzde 13 Profesör, 9 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Dr. Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi, 1 Mühendis ve 2 Teknisyen bulunmaktadır. Eğitim/öğretim ve araştırmaya yönelik, gerekli ekipman ve teçhizata sahip Bornova yerleşkesinde 9 adet (Balık Yetiştiriciliği Biyoanaliz Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Endüstriye Aday Tür Yetiştiricilik Laboratuvarı, Yumuşakçalar ve Eklembacaklılar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Egemar Akvaryum ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Laboratuvarı, Islah ve Genetik Laboratuvarı), Urla yerleşkesinde 7 adet (Yetiştiricilik ve Balık Besleme Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Viroloji ve Doku Kültürü Laboratuvarı, Omurgasızlar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Su Bitkileri Laboratuvarı) olmak üzere toplam 16 adet laboratuvar mevcuttur. Ayrıca Urla yerleşkesinde deniz ve iç su sucul organizmalarının üretim çalışmalarının yürütüldüğü Dr. H. Okan KAMACI Yetiştiricilik Araştırma ve Uygulama Ünitesi bulunmaktadır. c) Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 1992 yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nın akademik kadrosu tarafından oluşturulmuştur. Sonrasında, fakülte mezunlarının katılımlarıyla akademik kadrosu büyüyerek günümüzdeki halini almış olup, konularında uzmanlaşmış akademisyen kadrosu ile lisans ve lisansüstü düzeyinde uygulamalı eğitime devam etmektedir. Balıkçılık Temel Bilimleri, Deniz Biyolojisi ve İçsular Biyolojisi olmak üzere üç anabilim dalından oluşan bölümde, Türkiye denizleri ve içsularında gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve projelere ilaveten uluslararası çalışmalar da yürütülmektedir. Bu araştırma ve projelerin kapsamını, balık biyolojisi ve ekolojisi, ihtiyoplankton (balık yumurta ve larvaları), sucul sürüngen, memeliler, bentos, plankton, su kalitesi ve kimyası, ekotoksikoloji, ekoteknoloji, ekobiyotest, limnoloji (göl, rezervuar, sulak alan, akarsu ve lagün ekolojisi), biyolojik çeşitlilik ile var olan stokların korunması ve sürdürülebilir kullanımı gibi konular oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilmiş araştırma projelerinin yanı sıra, kamu ve özel sektör tarafından talep edilen araştırma projeleri ve raporlandırma faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı bünyesinde, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bölüm öğretim üye ve elemanları tarafından yayınlanmış çok sayıda ders kitabı, makale ve eğitim materyali bulunmaktadır. Bölümümüz, ülkemizde kurulmuş olan diğer Su Ürünleri Fakültelerinin oluşumuna akademik personel ve mezunları ile destek vermiş öncü bölüm olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Bölümümüz, fakülte eğitiminin birinci, ikinci ve üçüncü yıllarında, Fizik, Kimya, Genel Biyoloji, Ekoloji, Deniz Biyolojisi, Limnoloji, Teknik Çizim, Sucul Omurgasızlar, Balık Biyolojisi, Balık Sistematiği, Planktonoloji gibi, temel dersleri vermektedir. Dördüncü yıl, Su Ürünleri Temel Bilimler Opsiyon programını tercih eden öğrenciler, Ekotoksikoloji, Balık Yumurta ve Larvaları, Balıkçılık Biyolojisi, Çevre ve Su Kirliliği, Bentoloji, Balık Ekolojisi, Denizel Egzotik Türler gibi teorik ve uygulamalı derslerin ışığında teknolojiyi kullanma ve ilgili alanda tecrübe kazanma yönünde eğitilirler. Öğrencilere daha iyi bir eğitim verebilmek adına, deniz/içsulara ve sektör ile ilgili tesislere öğrencilerle uygulama gezileri yapılmakta, derslerde anlatılan konuların saha çalışmalarıyla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Güçlü araştırmacı altyapısı ile Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümünde 33 Öğretim Üyesi (17 Profesör, 15 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi), 8 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bünyesinde 3 Anabilim Dalı ile Eğitim Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Su Ürünleri Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar. (0)

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0831 - Su Ürünleri

Lisans eğitimi

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.0

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerin, İş yeri ve staj deneyimlerinin, Akredite olmuş veya Üniversitenin ilgili kurullarınca kabul edilen kurumlardan alınan sertifikaların tanınması ve intibak işlemleri ise 28/10/2021 Tarihli Senato Onayı ile yürülüğe giren EGE ÜNİVERSİTESİ ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI YÖNERGESİ kapsamında Fakülte Bünyesinde oluşturulmuş “Önceden Kazanılmış Yeterliklerin Tanınması Komisyonu" tarafından değerlendirilir ve Fakülte Kurulunca karara bağlanır.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Su Ürünleri Fakültesi Öz görevi Su Ürünleri Mühendisliği bilim alanında; evrensel ve mesleki değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi ve yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş, bilgi ve birikimini toplum yararına sunan, çevre dostu ve sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda su ürünleri sektörünün gelişiminde ve yönetiminde yer alabilecek donanımlı, yenilikçi ve rekabetçi lisans ve lisansüstü Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir. Su Ürünleri Fakültesi Misyonu Türkiye’de öncü, araştırma ve eğitim alanında bölgesel, ulusal ve evrensel anlamda Su ürünleri Mühendisliği Bilim Dalı özelinde gereksinimleri karşılayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Ar-Ge birikimini toplumun yararına sunan, öğrenciyi merkeze alarak mesleki ve evrensel değerlere bağlı, gelişime açık, bilimsel düşünceyi özümsemiş, deniz ve iç su bilimleri, balıkçılık, su ürünleri işleme teknolojisi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında güncel teknolojik bilgilere sahip teknik eleman (Su Ürünleri Mühendisi) yetiştirmek üzere uygulamalı eğitim yaptırmak ve gerekli bilgilerle donatmaktır. Su Ürünleri Fakültesi Vizyonu Bilimsel araştırmalarda lider, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, öğrenci odaklı, erişilebilir yönetim modelini benimsemiş, kalite öncelikli Eğitim ve Öğretim faaliyetleri sunan, topluma hizmet uygulamaları ile toplum, sektör, üniversite bağını güçlendiren, mezunları ile bağını daima önemseyen, Ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve iş birliklerini destekleyen, bilim dalında “Öncü ve lider” Fakülte olmaktır.. Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, mezuniyet sonrası su ürünleriyle ilgili tüm alanlarda çalışmakla birlikte, opsiyon öğrencilerimiz özellikle su ürünleri işleme ve pazarlama firmaları, ağ fabrikaları, av araçları üretim ve pazarlama firmaları ve su ürünleri sigortalama firmalarında, Kamu kurumlarında (Üniversiteler, Belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, DSİ, Sahil Güvenlik, Deniz polisi vb.), Balıkhanelerde, STK’larda, Balıkçı kooperatiflerinde yönetici, Orkinos gemilerinde gözlemci, vb. alanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca formasyon almak kaydıyla su ürünleri meslek liselerinde öğretmen olarak, aldıkları formasyon derslerine ilave uygulamalı sınavları başardıkları takdirde, yat kaptanı, balıkçı gemisi kaptanı, dalgıç olarak da çalışabilecek mezunların yetiştirilmesidir. Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü, denizlerde ve iç sularda ticari öneme sahip yaygın ve potansiyel sucul canlıların üretilmesi, çevresel, biyolojik, teknolojik, yapısal ve ekonomik aşamaların karakteristik özelliklerini ve üretimlerinde sık görülen hastalıkları genel düzeyde tanıyabilen, analitik düşünebilen ve önlemleri alabilen teknik ve bilimsel bilgi ile donatılmış mezunların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Temel Bilimler Bölümü, deniz ve içsuların ekolojik kalite durumlarının belirlenmesine, izlenmesine, balıkçılığına ve ekosistem servislerinin sürdürülebilirliği için eğitim ve araştırma hizmetlerini vermeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda bölgesel ve ulusal seviyede sucul ortamların incelemesi yapılmaktadır. Eğitim-öğretim planında mesleki zorunlu ve öğrencinin tercihine dayalı seçmeli dersler verilmektedir. Bölümümüzde sucul ekosistemlerdeki problemlerin belirlenmesi ve çözümü konularında katkı sunacak mezunların yetiştirilmesine destek verilmektedir.

Konusunda, evrensel ve güncel bilgilerle donatılmış ve rekabetçi yenilikçi Su Ürünleri Mühendisi olarak, başta yerel yönetimler olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi birçok kamu kuruluşu ile özel sektörde görevler alabileceklerdir. Bunun yanında STK , Özel sektör ve yerel yönetimlerde " Su Ürünleri Mühendisi" ünvanı ile görev alabileceklerdir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Dersin başarısı ara sınav notunun en az %40’ı final sınavı notunun en fazla % 60’ı alınarak geçer not değerlendirilir. Buna ek olarak her ders için belirlenmiş yıl içi bireysel aktiviteler gösterilen oranlarda ders başarısı içi nota eklenir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

ADRES: EÜ Kampusu Bornova/ İzmir Tel: 0 (232) 311 2417 - 388 32 25 Faks: 0 (232) 388 36 85 Web: http://egefish.ege.edu.tr

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümünde 24 Öğretim Üyesi (16 Profesör, 7 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi), 1 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ,1 teknisyen ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bünyesinde 2 Anabilim Dalı ile Eğitim Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü 13 Profesör, 9 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Dr. Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi, 1 Mühendis ve 2 Teknisyen bulunmaktadır. Eğitim/öğretim ve araştırmaya yönelik, gerekli ekipman ve teçhizata sahip Bornova yerleşkesinde 9 adet (Balık Yetiştiriciliği Biyoanaliz Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Endüstriye Aday Tür Yetiştiricilik Laboratuvarı, Yumuşakçalar ve Eklembacaklılar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Egemar Akvaryum ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Laboratuvarı, Islah ve Genetik Laboratuvarı), Urla yerleşkesinde 7 adet (Yetiştiricilik ve Balık Besleme Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Viroloji ve Doku Kültürü Laboratuvarı, Omurgasızlar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Su Bitkileri Laboratuvarı) olmak üzere toplam 16 adet laboratuvar mevcuttur. Ayrıca Urla yerleşkesinde deniz ve iç su sucul organizmalarının üretim çalışmalarının yürütüldüğü Dr. H. Okan KAMACI Yetiştiricilik Araştırma ve Uygulama Ünitesi bulunmaktadır. Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümünde 33 Öğretim Üyesi (17 Profesör, 15 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi), 8 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bünyesinde 3 Anabilim Dalı ile Eğitim Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Tüm bölümler Homa Uygulama ve Araştırma Dalyanı, Urla Uygulama ve Araştırma birimi ve Araştırma gemisi R/V Egesüf'ün olanak ve imkanlarından faydalanmaktadır. Araştırma amaçlı 29 bilimsel amaçlı araştırma laboratuvarı yanında Öğrenci Uygulama laboratuvarlarıda bulunmaktadır. Su Ürünleri Uygulama ve satış Birimi, Su Ürünleri Gastronomisi Uygulama Mutfağında ise öğrencilerimiz staj ve uygulama dersi yapma imkanına sahiptir.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2014 Müfredatı "Su Ürünleri Temel Bilimler" Ağırlıklı

Program Çıktıları

1 Biyoloji başta olmak üzere, fizik, kimya ve matematiğin yanı sıra ilgili mühendislik (Su Ürünleri Mühendisliği) disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
2 Su Ürünleri Temel Bilimler alanındaki problemleri tanımlama ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Sucul ekosistemlerdeki karmaşık süreçleri, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, mevcut imkanlarla (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ekolojik vb. analizlerle) tanımlama, yorumlama ve çözümleme becerisi.
4 Su Ürünleri Mühendislik alanıyla ilgili Sucul ekosistemlerdeki doğal süreçleri, imkanları ve söz konusu sistemin mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde planlama ve tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini kullanma becerisi.
5 Su Ürünleri Temel Bilimler kapsamında Su Ürünleri Mühendislik alanında Sucul ekosistemlerdeki karmaşık sorunların veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Sucul ekosistemlerdeki çevresel, biyolojik ve teknik sorunların çözümlenmesi amacıyla disiplin içi ve ilgili diğer disiplinlerle etkin biçimde çalışma becerisi.
7 Sucul ekosistem, biyoçeşitlilik ve sucul ekosistemdeki kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik rapor hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve önemi konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Evrensel etik ilkeleri benimseme ve etik kurallara uygun davranma, mesleki etik, sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10 Su Ürünleri Temel Bilimler ile ilgili uygulamalarda proje ve risk yönetimi, iş hayatındaki uygulamalar, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık, sürdürülebilir ekosistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olma.
11 Biyoçeşitlilik ve sucul ekosistemdeki kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin uygulamaların çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile ilgili mühendislik alanına yansıyan sorunlar ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma
12 Ulusal ve uluslararası paydaşlarla sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçerek, işbirliği kurabilme/ geliştirebilme.
13 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001001012008 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
1001001022008 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
1001001032014 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 2 - - 4
1001001052008 Türkçe FİZİK Zorunlu 2 - - 4
1001001072020 Türkçe KİMYA Zorunlu 2 - 1 3
1001001212010 Türkçe GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001001252010 İngilizce YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
1001001272010 Türkçe MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Zorunlu 2 - - 3
1001001292015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 - - 1
1001001312020 Türkçe SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 1 - - 1
1001001332020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 21 0 3 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001000922008 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
1001000942008 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
1001000962010 İngilizce YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
1001001112010 Türkçe TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 - 2 3
1001001142014 Türkçe MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 - - 2
1001001202014 Türkçe EKOLOJİ Zorunlu 2 - 1 3
1001001262015 Türkçe SU BİTKİLERİ Zorunlu 1 - 2 3
1001001282014 Türkçe MUKAVEMET Zorunlu 2 - - 2
1001001302010 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 2 - 2 4
1001001322014 Türkçe AKUAKÜLTÜRDE MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001001342015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 - - 1
Toplam 21 0 9 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002032014 Türkçe AKUAKÜLTÜR MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001002052021 Türkçe AKVARYUM BALIKLARI YETİŞTİRİCİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001002072014 Türkçe SUCUL OMURGASIZLAR Zorunlu 2 - 1 3
1001002092014 Türkçe İSTATİSTİK Zorunlu 2 - 1 3
1001002112021 Türkçe SU ÜRÜNLERİ GIDA KİMYASI I Zorunlu 2 - 1 3
1001002232021 Türkçe BALIK BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 - 1 3
1001002592021 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMA (STAJ) Zorunlu - - - 6
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
SEÇ-DERS-3-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY Seçmeli - - - 6
Toplam 12 2 4 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002022014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 1 - 4
1001002042014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARINA GİRİŞ Zorunlu 2 - 2 4
1001002062014 Türkçe SU KALİTESİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 - 2 4
1001002082014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE ÖN İŞLEMLER Zorunlu 2 - 1 3
1001002102018 Türkçe METEOROLOJİ Zorunlu 2 1 - 3
1001002122014 Türkçe BALIKÇI GEMİLERİ VE DONANIMI Zorunlu 2 1 - 3
1001002182008 Türkçe AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
SEÇ-DERS-4-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4 -YY Seçmeli - - - 6
Toplam 14 3 5 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003012014 Türkçe TÜRKİYE TATLI SU BALIKLARI Zorunlu 2 - 2 4
1001003032014 Türkçe PLANKTONOLOJİ Zorunlu 2 - 1 3
1001003052014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 - 2 4
1001003072014 Türkçe İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001003092014 Türkçe BALIK BESLEME I Zorunlu 2 - 2 4
1001003112014 Türkçe NAVİGASYON Zorunlu 2 1 - 3
1001003312021 Türkçe AV ARAÇLARI VE AVLAMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 3
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
SEÇ-DERS-5-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 5 -YY Seçmeli - - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 14 3 7 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003022014 Türkçe LİMNOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001003042014 Türkçe TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI Zorunlu 2 - 2 4
1001003062014 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL I Zorunlu 2 - 1 3
1001003082014 Türkçe DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
1001003102014 Türkçe AĞ YAPIM VE DONAM TEKNİĞİ Zorunlu 2 - 2 4
1001003122014 Türkçe SUCUL OMURGASIZLAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001003142014 Türkçe DENİZ HUKUKU VE MEVZUATI Zorunlu 2 - - 2
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
SEÇ-DERS-6-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 6 -YY Seçmeli - - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 14 3 7 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001014012014 Türkçe EKOTOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001014032014 Türkçe DENİZ MEMELİ VE SÜRÜNGENLERİ Zorunlu 2 1 - 3
1001014052014 Türkçe BALIK YUMURTA VE LARVALARI Zorunlu 2 - 1 4
1001014072014 Türkçe BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 - 1 4
1001014092014 Türkçe SUCUL EKOSİSTEM YÖNETİMİ Zorunlu 2 - 2 4
1001014112014 Türkçe ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİ Zorunlu 2 - 1 3
1001014272021 Türkçe SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM Zorunlu - 2 - 2
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
SEÇ-TEMEL-7.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU TEMEL-OPS.7.YY Seçmeli - - - -
Toplam 12 3 7 24
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001014022014 Türkçe BENTOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001014042014 Türkçe AKARSU EKOLOJİSİ Zorunlu 2 - 2 3
1001014062014 Türkçe İÇ SULARDA ÖRNEKLEME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 - 2 4
1001014082014 Türkçe DENİZEL EGZOTİK TÜRLER Zorunlu 2 - 2 4
1001014102014 Türkçe BALIK EKOLOJİSİ Zorunlu 2 - 1 3
1001014122014 Türkçe BALIKÇILIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 - 2 4
1001014322021 Türkçe LİSANS BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 2
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
SEÇ-TEMEL-8.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU TEMEL-OPS.8.YY Seçmeli - - - -
Toplam 12 2 11 24
SEÇ-DERS-3-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002252014 Türkçe SU ALTI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - 1 3
1001002272014 Türkçe BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - 1 3
1001002292014 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE SEKTÖREL YAPI Seçmeli 2 - - 3
1001002312014 Türkçe GEMİCİLİK BİLGİSİ Seçmeli 2 1 - 3
1001002332014 Türkçe BALIK HİSTOLOJİSİ Seçmeli 2 - 1 3
1001002512018 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE I Seçmeli 2 - - 3
1001002532018 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 - - 3
1001002552019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 - - 3
SEÇ-DERS-4-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 4 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002202014 Türkçe İÇ SULARDA SPORTİF BALIKÇILIK Seçmeli 1 - 2 3
1001002222014 Türkçe CANLI YEM ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - 1 3
1001002242014 Türkçe ALETLİ DALMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 - 3
1001002262014 Türkçe GASTRONOMİDE SU ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1001002282014 Türkçe BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUMA Seçmeli 2 - - 3
1001002562018 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE II Seçmeli 2 - - 3
1001002582018 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 - - 3
SEÇ-DERS-5-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 5 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003152014 Türkçe DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 1 - 2 3
1001003172014 Türkçe DENİZDE GÜVENLİK Seçmeli 2 - 1 3
1001003192014 Türkçe AĞ KAFES TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
1001003212014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
1001003232015 Türkçe SUCUL OMURGALILARDA DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 - 1 3
1001003252014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİ PLANLAMA VE PROJELENDİRME Seçmeli 2 1 - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305AKV Türkçe AKVARYUM DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305TSC Türkçe TEHLİKELİ SUCUL CANLILAR Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ-DERS-6-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 6 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003162014 Türkçe SURİMİ VE SURİMİYE DAYALI ÜRÜN TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - 1 3
1001003182014 Türkçe DENİZDE HABERLEŞME Seçmeli 2 1 - 3
1001003202014 Türkçe ALTERNATİF İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 1 - 3
1001003222014 Türkçe YEM TESİSLERİ PLANLAMA VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 - 3
1001003242014 Türkçe SULAK ALAN TURİZMİ Seçmeli 1 - 2 3
11020106T11346 Türkçe FİZİKSEL OSEANOGRAFİ Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇ-TEMEL-7.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU TEMEL-OPS.7.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001004152014 Türkçe TÜRKİYE SULARI Seçmeli 2 - - 3
1001004172014 Türkçe ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - 1 3
1001004192014 Türkçe LİTERATÜR YAZIMI VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1001004212014 Türkçe BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 - - 3
1001004232014 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE SOĞUK MUHAFAZA Seçmeli 2 - 1 3
1001004252014 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL II Seçmeli 2 - 1 3
1001014152014 Türkçe DENİZ SUYU KALİTESİ İZLENMESİNDE MİKROPLANKTON Seçmeli 2 - 1 3
11020106T11349 Türkçe KİMYASAL OSEANOGRAFİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ-TEMEL-8.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU TEMEL-OPS.8.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001004182014 Türkçe BİYOLOJİK OSEANOGRAFİK SÜREÇLER Seçmeli 2 - 1 3
1001004202014 Türkçe DENİZ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
1001004222014 Türkçe ALGAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - 1 3
1001004242014 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 1 - 3
1001004262014 Türkçe YÜK İSTİFİ Seçmeli 2 1 - 3
1001004282014 Türkçe VARDİYA STANDARTLARI Seçmeli 2 - 1 3
1001004302014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 1 2 - 3
1001014142014 Türkçe DENİZEL BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ VE OLTA BALIKÇILIĞI Seçmeli 2 - 1 3
1001014162014 Türkçe İÇ SULARDA BALIKLANDIRMA Seçmeli 2 - - 3

2014 Yılı Müfredatı "Su Ürünleri Yetiştiriciliği" Ağırlıklı

Program Çıktıları

1 Su Ürünleri Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, su ürünleri mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Su Ürünleri Mühendisliği Yetiştiricilik Bölümü alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Su ürünleri yetiştiriciliği alanıyla ilgili üretim sistemi, süreci veya ürünü eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama ve yönetme becerisi.
4 Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik uygulamalarında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Su ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanıyla ilgili disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanında etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Su ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Ulusal ve uluslararası paydaşlarla sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçerek, işbirliği kurabilme/ geliştirebilme.
13 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001001012008 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
1001001022008 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
1001001032014 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 2 - - 4
1001001052008 Türkçe FİZİK Zorunlu 2 - - 4
1001001072020 Türkçe KİMYA Zorunlu 2 - 1 3
1001001212010 Türkçe GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001001252010 İngilizce YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
1001001272010 Türkçe MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Zorunlu 2 - - 3
1001001292015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 - - 1
1001001312020 Türkçe SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 1 - - 1
1001001332020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 21 0 3 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001000922008 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
1001000942008 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
1001000962010 İngilizce YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
1001001112010 Türkçe TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 - 2 3
1001001142014 Türkçe MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 - - 2
1001001202014 Türkçe EKOLOJİ Zorunlu 2 - 1 3
1001001262015 Türkçe SU BİTKİLERİ Zorunlu 1 - 2 3
1001001282014 Türkçe MUKAVEMET Zorunlu 2 - - 2
1001001302010 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 2 - 2 4
1001001322014 Türkçe AKUAKÜLTÜRDE MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001001342015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 - - 1
Toplam 21 0 9 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002032014 Türkçe AKUAKÜLTÜR MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001002052021 Türkçe AKVARYUM BALIKLARI YETİŞTİRİCİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001002072014 Türkçe SUCUL OMURGASIZLAR Zorunlu 2 - 1 3
1001002092014 Türkçe İSTATİSTİK Zorunlu 2 - 1 3
1001002112021 Türkçe SU ÜRÜNLERİ GIDA KİMYASI I Zorunlu 2 - 1 3
1001002232021 Türkçe BALIK BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 - 1 3
1001002592021 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMA (STAJ) Zorunlu - - - 6
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
SEÇ-DERS-3-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY Seçmeli - - - 6
Toplam 12 2 4 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002022014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 1 - 4
1001002042014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARINA GİRİŞ Zorunlu 2 - 2 4
1001002062014 Türkçe SU KALİTESİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 - 2 4
1001002082014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE ÖN İŞLEMLER Zorunlu 2 - 1 3
1001002102018 Türkçe METEOROLOJİ Zorunlu 2 1 - 3
1001002122014 Türkçe BALIKÇI GEMİLERİ VE DONANIMI Zorunlu 2 1 - 3
1001002182008 Türkçe AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
SEÇ-DERS-4-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4 -YY Seçmeli - - - 6
Toplam 14 3 5 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003012014 Türkçe TÜRKİYE TATLI SU BALIKLARI Zorunlu 2 - 2 4
1001003032014 Türkçe PLANKTONOLOJİ Zorunlu 2 - 1 3
1001003052014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 - 2 4
1001003072014 Türkçe İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001003092014 Türkçe BALIK BESLEME I Zorunlu 2 - 2 4
1001003112014 Türkçe NAVİGASYON Zorunlu 2 1 - 3
1001003312021 Türkçe AV ARAÇLARI VE AVLAMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 3
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
SEÇ-DERS-5-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 5 -YY Seçmeli - - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 14 3 7 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003022014 Türkçe LİMNOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001003042014 Türkçe TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI Zorunlu 2 - 2 4
1001003062014 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL I Zorunlu 2 - 1 3
1001003082014 Türkçe DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
1001003102014 Türkçe AĞ YAPIM VE DONAM TEKNİĞİ Zorunlu 2 - 2 4
1001003122014 Türkçe SUCUL OMURGASIZLAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001003142014 Türkçe DENİZ HUKUKU VE MEVZUATI Zorunlu 2 - - 2
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
SEÇ-DERS-6-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 6 -YY Seçmeli - - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 14 3 7 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001024012014 Türkçe YETİŞTİRİCİLİKTE TESİS PLANLAMA VE PROJELENDİRME Zorunlu 2 - 1 3
1001024052014 Türkçe ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
1001024072014 Türkçe KULUÇKAHANE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - 3
1001024112014 Türkçe YUMUŞAKÇALAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
1001024152018 Türkçe BALIK ISLAHI Zorunlu 2 - 2 4
1001024172018 Türkçe PARAZİTER VE FUNGAL BALIK HASTALIKLARI Zorunlu 2 - 2 4
1001024272021 Türkçe SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM Zorunlu - 2 - 2
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
SEÇ-YETİŞ.7-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU YETİŞTİRİCİLİK OPS. 7 -YY Seçmeli - - - 6
Toplam 12 7 5 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001024022014 Türkçe BALIK BESLEME II Zorunlu 2 - 2 4
1001024042014 Türkçe PLANKTON KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 - 2 4
1001024062014 Türkçe ÇİPURA LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
1001024102014 Türkçe EKLEM BACAKLILAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
1001024162018 Türkçe BAKTERİYEL VE VİRAL BALIK HASTALIKLARI Zorunlu 2 - 1 3
1001024182018 Türkçe AKUAKÜLTÜR VE ÇEVRE Zorunlu 2 1 - 3
1001024322021 Türkçe LİSANS BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 2
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
SEÇ-YETİŞ.8-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU YETİŞTİRİCİLİK OPS. 8 -YY Seçmeli - - - 6
Toplam 12 7 5 30
SEÇ-DERS-3-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002252014 Türkçe SU ALTI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - 1 3
1001002272014 Türkçe BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - 1 3
1001002292014 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE SEKTÖREL YAPI Seçmeli 2 - - 3
1001002312014 Türkçe GEMİCİLİK BİLGİSİ Seçmeli 2 1 - 3
1001002332014 Türkçe BALIK HİSTOLOJİSİ Seçmeli 2 - 1 3
1001002512018 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE I Seçmeli 2 - - 3
1001002532018 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 - - 3
1001002552019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 - - 3
SEÇ-DERS-4-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 4 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002202014 Türkçe İÇ SULARDA SPORTİF BALIKÇILIK Seçmeli 1 - 2 3
1001002222014 Türkçe CANLI YEM ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - 1 3
1001002242014 Türkçe ALETLİ DALMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 - 3
1001002262014 Türkçe GASTRONOMİDE SU ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1001002282014 Türkçe BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUMA Seçmeli 2 - - 3
1001002562018 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE II Seçmeli 2 - - 3
1001002582018 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 - - 3
SEÇ-DERS-5-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 5 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003152014 Türkçe DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 1 - 2 3
1001003172014 Türkçe DENİZDE GÜVENLİK Seçmeli 2 - 1 3
1001003192014 Türkçe AĞ KAFES TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
1001003212014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
1001003232015 Türkçe SUCUL OMURGALILARDA DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 - 1 3
1001003252014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİ PLANLAMA VE PROJELENDİRME Seçmeli 2 1 - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305AKV Türkçe AKVARYUM DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305TSC Türkçe TEHLİKELİ SUCUL CANLILAR Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ-DERS-6-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 6 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003162014 Türkçe SURİMİ VE SURİMİYE DAYALI ÜRÜN TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - 1 3
1001003182014 Türkçe DENİZDE HABERLEŞME Seçmeli 2 1 - 3
1001003202014 Türkçe ALTERNATİF İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 1 - 3
1001003222014 Türkçe YEM TESİSLERİ PLANLAMA VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 - 3
1001003242014 Türkçe SULAK ALAN TURİZMİ Seçmeli 1 - 2 3
11020106T11346 Türkçe FİZİKSEL OSEANOGRAFİ Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇ-YETİŞ.7-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU YETİŞTİRİCİLİK OPS. 7 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001004152014 Türkçe TÜRKİYE SULARI Seçmeli 2 - - 3
1001004172014 Türkçe ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - 1 3
1001004192014 Türkçe LİTERATÜR YAZIMI VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1001004212014 Türkçe BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 - - 3
1001004232014 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE SOĞUK MUHAFAZA Seçmeli 2 - 1 3
1001004252014 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL II Seçmeli 2 - 1 3
1001024152014 Türkçe YETİŞTİRİCİLİKTE BALIK DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 1 - 3
1001024172015 Türkçe DAMIZLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 - 3
SEÇ-YETİŞ.8-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU YETİŞTİRİCİLİK OPS. 8 -YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001004182014 Türkçe BİYOLOJİK OSEANOGRAFİK SÜREÇLER Seçmeli 2 - 1 3
1001004202014 Türkçe DENİZ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
1001004222014 Türkçe ALGAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - 1 3
1001004242014 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 1 - 3
1001004262014 Türkçe YÜK İSTİFİ Seçmeli 2 1 - 3
1001004282014 Türkçe VARDİYA STANDARTLARI Seçmeli 2 - 1 3
1001024142014 Türkçe ALTERNATİF DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 1 - 3
1001024162015 Türkçe LARVAL ONTOGENİ Seçmeli 2 1 - 3

2014 Yılı Müfredatı '' Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi '' Ağırlıklı

Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanlarındaki karmaşık problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Su Ürünleri Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Ulusal ve uluslararası paydaşlarla sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçerek, işbirliği kurabilme/ geliştirebilme.
13 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001001012008 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
1001001022008 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
1001001032014 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 2 - - 4
1001001052008 Türkçe FİZİK Zorunlu 2 - - 4
1001001072020 Türkçe KİMYA Zorunlu 2 - 1 3
1001001212010 Türkçe GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001001252010 İngilizce YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
1001001272010 Türkçe MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Zorunlu 2 - - 3
1001001292015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 - - 1
1001001312020 Türkçe SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 1 - - 1
1001001332020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 21 0 3 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001000922008 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
1001000942008 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
1001000962010 İngilizce YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
1001001112010 Türkçe TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 - 2 3
1001001142014 Türkçe MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 - - 2
1001001202014 Türkçe EKOLOJİ Zorunlu 2 - 1 3
1001001262015 Türkçe SU BİTKİLERİ Zorunlu 1 - 2 3
1001001282014 Türkçe MUKAVEMET Zorunlu 2 - - 2
1001001302010 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 2 - 2 4
1001001322014 Türkçe AKUAKÜLTÜRDE MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001001342015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 - - 1
Toplam 21 0 9 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002032014 Türkçe AKUAKÜLTÜR MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001002052021 Türkçe AKVARYUM BALIKLARI YETİŞTİRİCİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001002072014 Türkçe SUCUL OMURGASIZLAR Zorunlu 2 - 1 3
1001002092014 Türkçe İSTATİSTİK Zorunlu 2 - 1 3
1001002112021 Türkçe SU ÜRÜNLERİ GIDA KİMYASI I Zorunlu 2 - 1 3
1001002232021 Türkçe BALIK BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 - 1 3
1001002592021 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMA (STAJ) Zorunlu - - - 6
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
SEÇ-DERS-3-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY Seçmeli - - - 6
Toplam 12 2 4 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001002022014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 1 - 4
1001002042014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARINA GİRİŞ Zorunlu 2 - 2 4
1001002062014 Türkçe SU KALİTESİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 - 2 4
1001002082014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE ÖN İŞLEMLER Zorunlu 2 - 1 3
1001002102018 Türkçe METEOROLOJİ Zorunlu 2 1 - 3
1001002122014 Türkçe BALIKÇI GEMİLERİ VE DONANIMI Zorunlu 2 1 - 3
1001002182008 Türkçe AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
SEÇ-DERS-4-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4 -YY Seçmeli - - - 6
Toplam 14 3 5 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003012014 Türkçe TÜRKİYE TATLI SU BALIKLARI Zorunlu 2 - 2 4
1001003032014 Türkçe PLANKTONOLOJİ Zorunlu 2 - 1 3
1001003052014 Türkçe SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 - 2 4
1001003072014 Türkçe İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001003092014 Türkçe BALIK BESLEME I Zorunlu 2 - 2 4
1001003112014 Türkçe NAVİGASYON Zorunlu 2 1 - 3
1001003312021 Türkçe AV ARAÇLARI VE AVLAMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 3
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
SEÇ-DERS-5-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 5 -YY Seçmeli - - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 14 3 7 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1001003022014 Türkçe LİMNOLOJİ Zorunlu 2 - 2 4
1001003042014 Türkçe TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI Zorunlu 2 - 2 4
1001003062014 Türkçe SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL I Zorunlu 2 - 1 3
1001003082014 Türkçe DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
1001003102014 Türkçe AĞ YAPIM VE DONAM TEKNİĞİ Zorunlu 2 - 2 4
1001003122014 Türkçe SUCUL OMURGASIZLAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
1001003142014 Türkçe DENİZ HUKUKU VE MEVZUATI Zorunlu 2 - - 2
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
SEÇ-DERS-6-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 6 -YY Seçmeli - - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - -