GERİ DÖN

Lisans Programları


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Fakültede ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde örgün öğretime 1994-1995 Akademik Yılı'nda Gündüz Öğretimi ile başlanmış; 2000-2001 Akademik Yılı'nda İkinci Öğretim programı da eklenmiştir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Uluslararası İlişkiler alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0312- Siyaset bilimi ve yurttaşlık

Lisans

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-kurum.htm) bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Ege Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler programının temel amacı; sosyal bilimlerin ve uluslararası ilişkiler disiplinin çizdiği çerçeve içinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku olmak üzere üç Anabilim dalına sahip Bölümümüzün lisans programı bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasi Tarih, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi vb. gibi temel derslerle öğrencilerimize uluslararası ilişkiler alanında sağlam bir altyapı sağlanmaktadır. Temel derslerin yanı sıra, gerek uluslararası ilişkiler gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarında geniş bir yelpazede yer alan seçimlik dersler öğrencilerimizin mesleki yaşamlarına yönelik tercihler yapabilmesine imkan sağlamakta ve kendi tercihlerine uygun bir donanım kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bu programın amacı, öğrencileri kamuda ve özel sektörde iş hayatına uzman, yönetici veya araştırmacı olarak hazırlamanın ötesinde, eleştirel ve analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirerek yaşamın her alanında başarılı olmalarına, sorumlu ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Bu programın mezunlarımızı, kendi uzmanlık alanlarında yeterli, içinde bulunduğumuz çağın gereklerini kavramış ve zorluklarının üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve özgüvenle donattığına inanıyoruz.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Tezli ve tezsiz lisansüstü programlara kabul koşulları ise başvurulan üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yon/olcmedegerlendirme.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Bölüm Başkanı) AKTS / DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÜÇÜK İletişim Adresi: E.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı E.Ü. Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası ilişkilere yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Uluslararası İlişkiler alanında ve temel alt-dallarında (Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Siyaset Bilimi) güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kavramsal, kuramsal ve gereken alanlarda uygulamalı bilgilere sahip olmak,
2 Uluslararası İlişkiler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
3 Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram, olgu, sorunları ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve eleştirel perspektifle değerlendirebilmek,
4 Kuramsal çözümlemede ve uygulamada karşılaşılan çeşitli karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek,
5 Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek,
6 Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ya da gerektiğinde kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini ve önerilerini onlarla hem yazılı hem de sözlü olarak paylaşabilmek,
7 Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek,
8 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
9 Sosyal hakların önemine ve evrenselliğine inanan, sosyal adalet bilincine sahip, çevreyi ve kaynakları korumayı hedefleyen bir bilince sahip olmak,
10 Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip ve analiz edebilmek ve toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, inisiyatif kullanabilen, aydın, güvenilir ve yaratıcı bireyler olarak yetişmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1303001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
1303001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
1303001051994 Türkçe SİYASAL TARİH I Zorunlu 3 - - 5
1303001062020 İngilizce INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE Zorunlu 3 - - 5
1303001292019 İngilizce INTRODUCTION TO IR Zorunlu 3 - - 5
1303001392022 İngilizce ENGLISH I Zorunlu 3 - - 4
1303001452020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
ULUS.İLİŞ.SEÇMELİ.1 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ I Seçmeli - - - 5
Toplam 17 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1303000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
1303000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
1303001112023 Türkçe SİYASAL TARİH II Zorunlu 3 - - 5
1303001272020 İngilizce INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Zorunlu 3 - - 5
1303001322023 İngilizce MAJOR THEORIES OF IR Zorunlu 3 - - 5
1303001342002 Türkçe HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 - - 5
1303001402022 İngilizce ENGLISH II Zorunlu 3 - - 4
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - -
Toplam 20 0 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1303002472012 Türkçe DEVLETLER GENEL HUKUKU I Zorunlu 3 - - 6
1303002492012 İngilizce INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Zorunlu 3 - - 6
1303002512018 İngilizce INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Zorunlu 3 - - 6
1303002532018 İngilizce CURRENT DEBATES IN IR THEORY Zorunlu 3 - - 6
1303002552018 İngilizce EUROPEAN INTEGRATION AND THE EU Zorunlu 3 - - 6
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
Toplam 15 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1303002042018 İngilizce RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES Zorunlu 3 - - 6
1303002142012 İngilizce COMPARATIVE POLITICS Zorunlu 3 - - 6
1303002151996 Türkçe SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 - - 6
1303002422012 Türkçe DEVLETLER GENEL HUKUKU II Zorunlu 3 - - 6
1303002442012 İngilizce FOREIGN POLICY ANALYSIS Zorunlu 3 - - 6
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
Toplam 15 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1303003022018 İngilizce TURKISH FOREIGN POLICY I Zorunlu 3 - - 7
1303003832022 Türkçe TÜRK SİYASAL YAŞAMI Zorunlu 3 - - 7
1303007812012 İngilizce INTERNATIONAL POLITICS Zorunlu 3 - - 7
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
ULUS.BÖLÜMSEÇ5 Türkçe ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 5.YY Seçmeli 3 - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
Toplam 12 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1303003072018 İngilizce TURKISH FOREIGN POLICY II Zorunlu 3 - - 7
1303007832018 İngilizce TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS Zorunlu 3 - - 7
1303007842012 İngilizce INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY Zorunlu 3 - - 7
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
ULUS.BÖLÜMSEÇ6 Türkçe ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 6.YY Seçmeli 3 - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
Toplam 12 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1303009512022 Türkçe DÜNYA POLİTİKASINDA GÜNCEL SORUNLAR Zorunlu 3 - - 9
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
ULUS.BÖLÜMSEÇ7 Türkçe ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY Seçmeli 3 - - 21
Toplam 6 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301009462022 İngilizce IR THEORY IN PRACTICE Zorunlu 3 - - 9
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
ULUS.BÖLÜMSEÇ8 Türkçe ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY Seçmeli 3 - - 21
Toplam 6 0 0 30
ULUS.İLİŞ.SEÇMELİ.1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1303001172018 İngilizce SOCIOLOGY Seçmeli 3 - - 5
ULUS.BÖLÜMSEÇ5 - ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 5.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301009472022 İngilizce DEMOCRACY AND DEMOCRATISATION Seçmeli 3 - - 6
1303007762018 İngilizce GLOBALIZATION AND THE WORLD SYSTEM Seçmeli 3 - - 6
1303007892018 İngilizce PEACE STUDIES Seçmeli 3 - - 6
1303009372019 İngilizce AFRICAN POLITICS Seçmeli 3 - - 6
1303009392019 İngilizce RISING POWERS IN WORLD POLITICS Seçmeli 3 - - 6
1303009432021 Türkçe STAJ(3.sınıf) Seçmeli - - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
ULUS.BÖLÜMSEÇ6 - ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 6.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1303007712018 İngilizce COLD WAR'S POLITICAL HISTORY Seçmeli 3 - - 6
1303007882019 İngilizce DEVELOPING COUNTRIES IN WORLD POLITICS Seçmeli 3 - - 6
1303009202018 İngilizce POLITICAL SOCIOLOGY Seçmeli 3 - - 6
1303009212018 İngilizce GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES AND POLITICS Seçmeli 3 - - 6
1303009222018 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli - 2 - 6
1303009432021 Türkçe STAJ(3.sınıf) Seçmeli - - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ULUS.BÖLÜMSEÇ7 - ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301007532018 İngilizce ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY Seçmeli 3 - - 7
1301008622014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 3 - - 7
1301009492022 Türkçe ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 3 - - 7
1303007732022 Türkçe AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI (1776-1945) Seçmeli 3 - - 7
1303008172018 Türkçe ULUSLARARASI TOPLUMDA KADIN Seçmeli 3 - - 7
1303008442018 İngilizce HISTORY, POLITICS AND SOCIETIES OF THE CAUCASUS Seçmeli 3 - - 7
1303008592018 Türkçe KÜRESEL AKTÖR OLARAK AB Seçmeli 3 - - 7
1303008612018 Türkçe KİMLİK POLİTİKALARI VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ Seçmeli 3 - - 7
1303008672019 Türkçe BALKANLAR'DA SİYASET Seçmeli 3 - - 7
1303008792018 Türkçe DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Seçmeli 3 - - 7
1303008812018 İngilizce GLOBAL GOVERNANCE Seçmeli 3 - - 7
1303008872018 Türkçe ÇATIŞMA VE UYGARLIK Seçmeli 3 - - 7
1303008912018 Türkçe İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli 3 - - 7
1303008992022 Türkçe İSTATİSTİK Seçmeli 3 - - 7
1303009112019 İngilizce GLOBAL INTERNATIONAL SOCIETY Seçmeli 3 - - 9
1303009152018 Türkçe İDARE HUKUKU Seçmeli 3 - - 7
1303009192018 İngilizce VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I Seçmeli 3 - - 7
1303009252018 Türkçe ANAYASA HUKUKU Seçmeli 3 - - 7
1303009272021 Türkçe ORTADOĞU'NUN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 - - 7
1303009312018 İngilizce UN AND INTERNATIONAL ORDER Seçmeli 3 - - 7
1303009352019 Türkçe II.DÜNYA SAVAŞI'NDA AVRUPA Seçmeli 3 - - 7
1303009412019 Türkçe JAPONYA'NIN SİYASİ VE KÜLTÜREL HAYATI Seçmeli 3 - - 7
1303009452021 Türkçe STAJ(4.sınıf) Seçmeli - - - 7
ULUS.BÖLÜMSEÇ8 - ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301008922017 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK Seçmeli 3 - - 7
1301008942019 Türkçe KARAR ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 3 - - 7
1302008802014 Türkçe UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 7
1303003892018 İngilizce VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II Seçmeli 3 - - 7
1303008112018 Türkçe TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 7
1303008142018 Türkçe MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA ÜLKE ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 - - 7
1303008402018 İngilizce CONTEMPORARY LATIN AMERICA Seçmeli 3 - - 7
1303008482018 Türkçe İNSANİ MÜDAHALE Seçmeli 3 - - 7
1303008602018 İngilizce INTERNATIONAL COMMUNICATION Seçmeli 3 - - 7
1303008712018 İngilizce COMPARATIVE POLITICAL ECONOMY Seçmeli 3 - - 7
1303008772019 Türkçe TRANSATLANTİK İLİŞKİLER Seçmeli 3 - - 7
1303008922018 Türkçe DENİZ HUKUKU Seçmeli 3 - - 7
1303008982022 Türkçe İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 - - 7
1303009102018 Türkçe 20.YY'DA ÇATIŞMA VE DEVLET Seçmeli 3 - - 7
1303009162019 İngilizce TURKEY AND ITS NEIGHBOURS Seçmeli 3 - - 7
1303009292018 Türkçe ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli 3 - - 4
1303009362018 Türkçe TÜRKİYE'DE ANAYASAL HAREKETLER Seçmeli 3 - - 7
1303009442022 İngilizce POLITICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT Seçmeli 3 - - 7
1303009452021 Türkçe STAJ(4.sınıf) Seçmeli - - - 7