GERİ DÖN

Lisans Programları


Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 24.02.2017 tarih ve 14270 sayılı YÖK kararı ile açılmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans, yüksek lisans programlarına öğrenci alımı gerçekleşecektir.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0915

Lisans

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

1. Lisans programı değerlendirme sistemi için; programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek 2. Lisans programı mutlak değerlendirme sistemi için; programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde etmek 3. Lisans programında (her yarıyılda 30 AKTS) toplam 240 AKTS kredisini tamamlamayanlara Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diploması verilir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programının temel amacı, toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmeye çalışmak, evrensel bakış açıları ile kültürel değerlerimizi koruyan, insan haklarına saygılı, ulusal gereksinimlerini ön planda ve üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, bilgili, araştırıcı ve üretken fizyoterapistler yetiştirmek, yaşam boyu öğrenme sürecini oluşturup desteklemek, mesleki otonomi kazanılması için araştırmalar yapmak; fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık programlarıyla toplumun yaşam kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmektir.

Mezuniyet sonrası fizyoterapistler, serbest olarak çalışabildikleri gibi, kamu ve özel hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon dal merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, termal kaplıca ve kür merkezlerinde, spor kulüplerinde, kronik hastalıklarda hizmet veren kurumlarda çalışabilmektedirler.

Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencileri, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programında öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzu dikkate alınarak ‘Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü: Doç.Dr.Serkan BAKIRHAN Adres: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi E.Ü. Kampüsü - Bornova/İzmir Tel: (0232) 3882851 Fax: (0232) 3427975 Web:sbf.ege.edu.tr

Bölümde; biri doçent, iki doktor öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesi bulunmaktadır. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün derslikleri, teknik beceri laboratuvarları, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, bilimsel toplantı salonları gibi tüm olanaklarından yararlanır.


Program Çıktıları

1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803001012020 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
2803001022020 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
2803001032020 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
2803001052020 Türkçe ANATOMİ I Zorunlu 4 4 - 6
2803001072020 Türkçe FİZYOLOJİ I Zorunlu 2 2 - 3
2803001092020 Türkçe FİZİK Zorunlu 2 - - 2
2803001112020 Türkçe FİZYOTERAPİYE GİRİŞ VE ETİK Zorunlu 1 - - 2
2803001152020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
2803001172020 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 3
2803001252022 Türkçe SAĞLIKTA İLETİŞİM Zorunlu 2 - - 2
SEÇMELİDERS-1.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
Toplam 25 6 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803000922020 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - -
2803000942020 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - -
2803000962020 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
2803001002020 Türkçe ANATOMİ II Zorunlu 4 4 - 6
2803001042020 Türkçe PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu 2 - - 2
2803001062020 Türkçe NORMAL MOTOR GELİŞİM Zorunlu 2 - - 2
2803001082020 Türkçe PATOLOJİ Zorunlu 2 - - -
2803001102020 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
2803001142020 Türkçe FİZYOLOJİ II Zorunlu 2 2 - 3
2803001262022 Türkçe ANATOMİ VE PALPASYON Zorunlu 1 1 - 2
SEÇMELİDERS-2.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 2.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
Toplam 25 7 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803002012020 Türkçe NÖROANATOMİ Zorunlu 2 - - 2
2803002032020 Türkçe NÖROFİZYOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
2803002052020 Türkçe ISI IŞIK HİDROTERAPİ Zorunlu 2 - - 3
2803002072022 Türkçe ELEKTROTERAPİ I Zorunlu 1 2 - 4
2803002092020 Türkçe FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ Zorunlu 2 2 - 5
2803002112020 Türkçe KİNEZİYOLOJİ VE BİOMEKANİK I Zorunlu 2 - - 3
2803002132022 Türkçe MANUEL TEKNİKLER I Zorunlu 2 2 - -
2803002152020 Türkçe KLİNİK NÖROLOJİ Zorunlu 2 - - 2
2803002172020 Türkçe KLİNİK ORTOPEDİ Zorunlu 2 - - 2
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
SEÇMELİDERS-3.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
Toplam 19 6 0 23
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803002002020 Türkçe UYGULAMALI EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - 3
2803002022020 Türkçe KİNEZİYOLOJİ VE BİOMEKANİK II Zorunlu 2 - - 2
2803002042022 Türkçe ELEKTROTERAPİ II Zorunlu 1 2 - 4
2803002062020 Türkçe TEMEL EGZERSİZ PRENSİPLERİ Zorunlu 2 2 - 4
2803002082020 Türkçe MANUEL TEKNİKLER II Zorunlu 2 2 - 3
2803002102022 Türkçe TEMEL KLİNİK UYGULAMA I Zorunlu - 8 - 5
2803002122020 Türkçe KLİNİK BİLİMLER Zorunlu 3 - - 3
2803002142020 Türkçe BESLENME Zorunlu 2 - - 2
2803002162020 Türkçe FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 - - -
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
SEÇMELİDERS.4YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
Toplam 18 15 0 26
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803003012022 Türkçe NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I Zorunlu 2 2 - 5
2803003032022 Türkçe ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ Zorunlu 2 2 - 4
2803003052020 Türkçe NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ Zorunlu 2 2 - 4
2803003072022 Türkçe PULMONER FİZYOTERAPİ Zorunlu 2 1 - 3
2803003112020 Türkçe YAŞLILARDA FİZYOTERAPİ Zorunlu 2 - - 2
2803003132020 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 3 - - 4
2803003152022 Türkçe ORTEZ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 1 - 3
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
SEÇMELİDERS.5YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 5.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 17 8 0 25
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803003002022 Türkçe NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II Zorunlu 2 2 - -
2803003022020 Türkçe KARDİYAK FİZYOTERAPİ Zorunlu 2 1 - 3
2803003042020 Türkçe PEDİATRİK FİZYOTERAPİ Zorunlu 2 1 - 3
2803003062020 Türkçe SPORDA FİZYOTERAPİ Zorunlu 2 1 - 3
2803003082022 Türkçe TEMEL KLİNİK UYGULAMA II Zorunlu - 8 - 5
2803003122020 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 3 - - 4
2803003162022 Türkçe PROTEZ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 1 - 3
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
SEÇMELİDERS.6YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 6.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 15 14 0 21
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803004012022 Türkçe FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KLİNİK UYGULAMASI I Zorunlu 5 20 - 20
2803004032020 Türkçe FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I Zorunlu 2 - - 3
2803004052020 Türkçe FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 3
2803004072020 Türkçe REHABİLİTASYON SEMİNERİ I Zorunlu 2 - - 2
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
SEÇMELİDERS.7YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 7.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
Toplam 13 21 0 28
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803004002022 Türkçe FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KLİNİK UYGULAMASI II Zorunlu 5 20 - 20
2803004022020 Türkçe FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II Zorunlu 2 - - 3
2803004042020 Türkçe BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 1 - 3
2803004062020 Türkçe REHABİLİTASYON SEMİNERİ II Zorunlu 2 - - 2
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
SEÇMELİDERS.8YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 8.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
Toplam 13 21 0 28
SEÇMELİDERS-1.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 1.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803001192020 Türkçe TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİDERS-2.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 2.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803001162020 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
2803001202020 Türkçe TEMEL İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
2803001222020 Türkçe BASKETBOL Seçmeli 2 - - 2
2803001242020 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİDERS-3.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803002192020 Türkçe FİZYOTERAPİDE YAŞAM KALİTESİ Seçmeli 2 - - 2
2803002212020 Türkçe AKILCI İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
2803002252020 Türkçe PSİKODRAMA Seçmeli 2 - - 2
2803002272020 Türkçe HALK DANSLARI Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİDERS.4YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 4.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803002222020 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİDERS.5YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 5.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803003172022 Türkçe BEL-BOYUN SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 2
2803003192022 Türkçe FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇMELİDERS.6YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 6.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇMELİDERS.7YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 7.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803004092020 Türkçe RADYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
2803004172020 Türkçe HALK SAĞLIĞINDA KORUYUCU FİZYOTERAPİ Seçmeli 2 - - 2
2803004232022 Türkçe PELVİK TABAN SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİDERS.8YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 8.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2803004082020 Türkçe FİZYOTERAPİDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 - - 2
2803004102020 Türkçe ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ Seçmeli 2 - - 2
2803004142020 Türkçe FİZYOTERAPİDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2