GERİ DÖN

Lisans Programları


Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik - - LisansProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi Senatosu'nun 13 Kasım 2007'de aldığı karar doğrultusunda İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu’na bağlı Beslenme ve Diyetetik Bölümü kurulmuş, 17 Aralık 2007’de Bölüm’ün açılma kararı YÖK tarafından da onaylanmıştır. Bölüm, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2015 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine katılmış ve 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında öğrencilerini almaya başlamıştır. Bölümümüz Beslenme ve Diyetetik Bölümleri arasında öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesidir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Beslenme ve Diyetetik Alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanarak "Diyetisyen" ünvanı almaktadır.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0915 - Terapi ve Rehabilitasyon

Lisans Deecesi

Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda aldıkları sayısal puanlarla Bölüme yerleştirilmeye hak kazanırlar.

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil I-II ve Bilgisayar dersi için akademik dönem başlarında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Önceki öğrenimlerin tanınması için "EGE ÜNİVERSİTESİ ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI YÖNERGESİ" 2021 yılında çıkartılmıştır.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programının misyonu, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla, ekip çalışmasını benimseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip, topluma duyarlı, sorgulayan, araştıran, kendini sürekli geliştiren, alanında bilgili ve donanımlı diyetisyenler yetiştirmek ve toplumun sağlığını yükseltecek araştırmalar yürütmektir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün 4 temel alt bilim dalı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “Temel Beslenme Bilimleri”dir; ağırlıklı olarak ilk iki yılda okutulan Beslenme İlkeleri, Beslenme Biyokimyası, Besin Kimyası vb. konuları içerir. İkinci bilim dalı “Diyetetik”tir; yetişkin ve çocuk hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi ve beslenme eğitimi ile ilgilenir. Üçüncü bilim dalı “Toplum Beslenmesi”dir; toplumun genel beslenme düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeye bağlı olarak ulusal beslenme politikalarının oluşturulması konularında çalışır. Dördüncü bilim dalı ise “Toplu Beslenme Sistemleri”dir. Bu bilim dalının konuları geniş çapta gıda üretimi yapan yerlerde gıdaların satın alınmasından, bireylere sunumuna kadar beslenme ve gıdayla ilgili tüm süreçlerin kapsar. Beslenme ve Diyetetik bölümünde temel beslenme derslerinin yanı sıra Sosyoloji, Psikoloji, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Sağlık Yönetimi ve Politikaları, İşletme, Araştırma Planlama ve Çözümleme gibi dersler de verilmektedir. Üçüncü sınıfın sonunda yaz stajı uygulaması vardır. Dördüncü sınıfta Ege Üniversitesi Hastanesi ve çeşitli kurumlarda staj yapılmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Eğitim Öğretim Müfredatı Ulusal Çekirdek eğitim Programına uygun olarak düzenlenmiştir.

Mezunlar diyetisyen olarak yataklı tedavi kurumlarında (kamu ya da özel hastanelerde), Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında, bazı birinci basamak sağlık kurumlarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı birimlerde, diyaliz merkezlerinde, spor kulüplerinde, bireysel diyet danışma ve eğitim merkezlerinde çalışabilmekte veya akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, denetleyici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda (Y. Lisans, Doktora) öğrenim görebilirler.

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” dikkate alınarak ‘Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

4 yıllık eğitim sonunda toplam 240 AKTS toplayan ve müfredatta yer alan tüm dersleri başarıyla geçen öğrenciler mezun edilir.

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Reci MESERİ DALAK Adres: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Suat Cemile Balcioğlu Yerleşkesi Anadolu Caddesi No. 346 İmbatlı mahallesi, 35575, Karşıyaka İzmir Telefon : 0232 311 8300 Faks: 0232 342 79 75 Web:sbf.ege.edu.tr E-postal: reci.meseri@ege.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu yerleşkesinde bulunmaktadır. Fakülte binasında derslikler, laboratuvarlar, yemekhane, kantin, bir bilgisayar laboratuvarı, bir okuma salonu ve bir kütüphane ayrıca Karşıyaka Belediyesi ile ortak kullanılan bir kapalı spor salonu bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi 1 Dr'lı öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde birinci sınıfta 'Beslenme İlkeleri' ve üçüncü sınıfta “Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi” ile “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” derslerinin uygulamasının yapıldığı 'Beslenme İlkeleri Laboratuvarı', Besin Kimyası dersinin uygulamalarının yürütüldüğü 'Gıda Analizleri Laboratuvarı' ayrıca Beslenme Antropometrisi Laboratuvarı bulunmaktadır. Antropometri laboratuvarında Biyoelektriksel İmpedans Analizi, Viscan, FitMate, Holtain Caliper ve El Dinamometresi gibi antropometrik araçlar da bulunmaktadır. Bölümde şu anda az sayıda öğretim elemanı olmasına karşın, Bölüm başta Tıp Fakültesi olmak üzere Hemşirelik, Mühendislik, İletişim ve Fen Fakültesinden destek almaktadır. Öğrenci hareketliliği ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.


Program Çıktıları

1 Temel insan bedeni ve insan bedeninde oluşan değişiklikleri tanıyabilme
2 Beslenme ilkelerini gözeterek, yaşamın her döneminde sağlıklı yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili danışmanlık yapabilme
3 Hastalık durumunda hastayı beslenme yönünden değerlendirebilme, güncel gelişmeler ışığında beslenme desteği verebilme ve izleyebilme
4 Büyük mutfaklarda besinin satın alınması, kabulü, hazırlanması, pişirilmesi ve sunulması aşamalarında yönetici konumda yer alabilme
5 Toplumun beslenme düzeyini saptayabilme, beslenme ile ilgili politikalar geliştirebilme
6 Bulunduğu konuma göre birlikte çalıştığı kişilerle bir ekip içerisinde uyumlu çalışabilme
7 Hayat boyu öğrenmeyi benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular konusunda gelişmeleri izleyerek kendini ve meslek uygulamasını geliştirebilme
8 Ulusal ve uluslararası güncel sorunları izleyebilme, içinde bulunduğu toplumu tanıyabilme, toplum koşullarına göre mesleğini uygulayabilme
9 Mesleğinin etik ilkelerinin bilincinde olabilme ve bunlara uygun davranabilme
10 Bir sorun olduğunda bilgi ve donanımıyla bağımsız karar verebilme, çözüm için gereksinim duyduğu kaynağı bulabilme ve sorun çözebilme
11 Gereksinim duyduğunda bir bilimsel araştırma yürütebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802001012016 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
2802001022016 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
2802001032016 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
2802001052016 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 3
2802001072016 Türkçe BESLENME İLKELERİ I Zorunlu 2 - 4 6
2802001092016 Türkçe TEMEL KİMYA I Zorunlu 2 - - 4
2802001112016 Türkçe TEMEL MATEMATİK Zorunlu 1 - - 2
2802001132016 Türkçe GENETİK Zorunlu 1 - - 2
2802001192020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
2802001212020 Türkçe SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLETİŞİM Zorunlu 2 - - 3
Toplam 20 0 4 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802000922016 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
2802000942016 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
2802000962016 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
2802001002016 Türkçe BESLENME İLKELERİ II Zorunlu 2 - 4 6
2802001042016 Türkçe TEMEL KİMYA II Zorunlu 2 - - 2
2802001062016 Türkçe TIBBİ BİYOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
2802001082016 Türkçe SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
2802001102018 Türkçe MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
2802001122016 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
2802001142023 Türkçe BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Zorunlu 1 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
SEÇMELİDERS-2.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN) 2.YY Seçmeli - - - -
Toplam 22 0 4 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802002012016 Türkçe BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I Zorunlu 2 - 2 5
2802002032019 Türkçe BESLENME BİYOKİMYASI I Zorunlu 3 - - 5
2802002072018 Türkçe BESİN MİKROBİYOLOJİSİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 3
2802002092022 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
2802002112022 Türkçe ANATOMİ Zorunlu 3 - - 4
2802002132016 Türkçe İÇ HASTALIKLARINA GİRİŞ Zorunlu 2 - - 3
2802002152020 Türkçe FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
SEÇMELİDERS-3Y.Y Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN)-3-Y.Y Seçmeli - - - -
Toplam 17 0 2 27
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802002022016 Türkçe BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ II Zorunlu 2 - 2 5
2802002042019 Türkçe BESLENME BİYOKİMYASI II Zorunlu 3 - - 5
2802002082016 Türkçe SÜREGEN HASTALIKLAR FİZYO-PATOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 4
2802002122016 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 2 - - 4
2802002162020 Türkçe BESLENME EKOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
2802002182020 Türkçe BESİN SANAYİDE ÜRETİM Zorunlu 2 - - 2
2802002202020 Türkçe İLK YARDIM Zorunlu 2 - - 2
2802002342023 Türkçe BESLENME EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
SEÇMELİDERS-4.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN) 4.YY Seçmeli - - - -
Toplam 18 0 2 28
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802003012016 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 2 - 5
2802003032018 Türkçe YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Zorunlu 4 2 - 6
2802003052016 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 - - 4
2802003092022 Türkçe ARAŞTIRMA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME Zorunlu 3 1 - 4
2802003112016 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 - - 3
2802003172019 Türkçe TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI Zorunlu 3 - - 3
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
SEÇMELİDERS-5.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 5.YY Seçmeli - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 19 5 0 25
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802003012016 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 2 - 5
2802003032018 Türkçe YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Zorunlu 4 2 - 5
2802003052016 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 - - 3
2802003062019 Türkçe TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
2802003092022 Türkçe ARAŞTIRMA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME Zorunlu 3 1 - 4
2802003122019 Türkçe YAZ UYGULAMASI ( TOPLUM BESLENMESİ ) Zorunlu 2 6 - 5
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
SEÇMELİDERS-6.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 6.YY Seçmeli - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 19 11 0 25
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802004012022 Türkçe KLİNİK BESLENME YETİŞKİN UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 6
2802004032022 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 5
2802004052022 Türkçe KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 6
2802004072022 Türkçe SEÇMELİ ALAN UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 5
2802004092016 Türkçe BESLENMEDE GÜNCEL GELİŞMELER Zorunlu 2 - - 4
2802004112016 Türkçe GENEL İŞLETME Zorunlu 2 - - 2
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
SEÇMELİDERS-7.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 7.YY Seçmeli - - - -
Toplam 4 32 0 28
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802004012022 Türkçe KLİNİK BESLENME YETİŞKİN UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 6
2802004022023 Türkçe SAĞLIK VE MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 - - 2
2802004032022 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 5
2802004052022 Türkçe KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 6
2802004072022 Türkçe SEÇMELİ ALAN UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 5
2802004092016 Türkçe BESLENMEDE GÜNCEL GELİŞMELER Zorunlu 2 - - 4
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
SEÇMELİDERS-8.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 8.YY Seçmeli - - - -
Toplam 4 32 0 28
SEÇMELİDERS-2.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN) 2.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802001022019 Türkçe BASKETBOL Seçmeli 2 - - 2
2802001042019 Türkçe MÜZİK Seçmeli 2 - - 2
2802001062019 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli 2 - - 2
2802001082019 Türkçe HALK DANSLARI Seçmeli 2 - - 2
2802001102019 Türkçe GİRİŞKENLİK Seçmeli 2 - - 2
2802001142020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİDERS-3Y.Y - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN)-3-Y.Y
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802002212023 Türkçe HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
SEÇMELİDERS-4.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN) 4.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802002022019 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
2802002062019 Türkçe TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 - - 2
2802002082019 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA Seçmeli 2 - - 2
2802002102019 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
2802002302020 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
SEÇMELİDERS-5.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 5.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802003212023 Türkçe BESİNLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER Seçmeli 2 - - 2
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇMELİDERS-6.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 6.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802003082023 Türkçe ÖZEL DURUMLARDA BESLENME Seçmeli 2 - - 2
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
SEÇMELİDERS-7.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 7.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802004132016 Türkçe BESLENME ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 2 - - 2
2802004152019 Türkçe ENTERAL PARENTERAL BESLENME I Seçmeli 2 - - 2
2802004172019 Türkçe SPORCU BESLENMESİ Seçmeli 2 - - 2
2802004192019 Türkçe BİLİMSEL MAKALE OKUMA Seçmeli 2 - - 2
PF401 Türkçe REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 - - 4
SEÇMELİDERS-8.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 8.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802004042016 Türkçe BESLENME ARAŞTIRMALARI II Seçmeli 2 - - 2
2802004062019 Türkçe ENTERAL PARENTERAL BESLENME II Seçmeli 2 - - 2
2802004082019 Türkçe SPORCU BESLENMESİ Seçmeli 2 - - 2
2802004102019 Türkçe KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
2802004122023 Türkçe BİLİMSEL MAKALE OKUMA Seçmeli 2 - - 2
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10