GERİ DÖN

Lisans Programları


Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Senatosu'nun 13 Kasım 2007'de aldığı karar doğrultusunda İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu’na bağlı Beslenme ve Diyetetik Bölümü kurulmuş, 17 Aralık 2007’de Bölüm’ün açılma kararı YÖK tarafından da onaylanmıştır. Bölüm, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2015 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine katılmış ve 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında öğrencilerini almaya başlamıştır. Bölümümüz Beslenme ve Diyetetik Bölümleri arasında öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesidir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Beslenme ve Diyetetik Alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanarak "Diyetisyen" ünvanı almaktadır.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0915 - Terapi ve Rehabilitasyon

Lisans Deecesi

Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda aldıkları sayısal puanlarla Bölüme yerleştirilmeye hak kazanırlar.

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil I-II ve Bilgisayar dersi için akademik dönem başlarında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Önceki öğrenimlerin tanınması için "EGE ÜNİVERSİTESİ ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI YÖNERGESİ" 2021 yılında çıkartılmıştır.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programının misyonu, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla, ekip çalışmasını benimseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip, topluma duyarlı, sorgulayan, araştıran, kendini sürekli geliştiren, alanında bilgili ve donanımlı diyetisyenler yetiştirmek ve toplumun sağlığını yükseltecek araştırmalar yürütmektir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün 4 temel alt bilim dalı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “Temel Beslenme Bilimleri”dir; ağırlıklı olarak ilk iki yılda okutulan Beslenme İlkeleri, Beslenme Biyokimyası, Besin Kimyası vb. konuları içerir. İkinci bilim dalı “Diyetetik”tir; yetişkin ve çocuk hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi ve beslenme eğitimi ile ilgilenir. Üçüncü bilim dalı “Toplum Beslenmesi”dir; toplumun genel beslenme düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeye bağlı olarak ulusal beslenme politikalarının oluşturulması konularında çalışır. Dördüncü bilim dalı ise “Toplu Beslenme Sistemleri”dir. Bu bilim dalının konuları geniş çapta gıda üretimi yapan yerlerde gıdaların satın alınmasından, bireylere sunumuna kadar beslenme ve gıdayla ilgili tüm süreçlerin kapsar. Beslenme ve Diyetetik bölümünde temel beslenme derslerinin yanı sıra Sosyoloji, Psikoloji, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Sağlık Yönetimi ve Politikaları, İşletme, Araştırma Planlama ve Çözümleme gibi dersler de verilmektedir. Üçüncü sınıfın sonunda yaz stajı uygulaması vardır. Dördüncü sınıfta Ege Üniversitesi Hastanesi ve çeşitli kurumlarda staj yapılmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Eğitim Öğretim Müfredatı Ulusal Çekirdek eğitim Programına uygun olarak düzenlenmiştir.

Mezunlar diyetisyen olarak yataklı tedavi kurumlarında (kamu ya da özel hastanelerde), Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında, bazı birinci basamak sağlık kurumlarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı birimlerde, diyaliz merkezlerinde, spor kulüplerinde, bireysel diyet danışma ve eğitim merkezlerinde çalışabilmekte veya akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, denetleyici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda (Y. Lisans, Doktora) öğrenim görebilirler.

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” dikkate alınarak ‘Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

4 yıllık eğitim sonunda toplam 240 AKTS toplayan ve müfredatta yer alan tüm dersleri başarıyla geçen öğrenciler mezun edilir.

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Reci MESERİ DALAK Adres: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Suat Cemile Balcioğlu Yerleşkesi Anadolu Caddesi No. 346 İmbatlı mahallesi, 35575, Karşıyaka İzmir Telefon : 0232 311 8300 Faks: 0232 342 79 75 Web:sbf.ege.edu.tr E-postal: reci.meseri@ege.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu yerleşkesinde bulunmaktadır. Fakülte binasında derslikler, laboratuvarlar, yemekhane, kantin, bir bilgisayar laboratuvarı, bir okuma salonu ve bir kütüphane ayrıca Karşıyaka Belediyesi ile ortak kullanılan bir kapalı spor salonu bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi 1 Dr'lı öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde birinci sınıfta 'Beslenme İlkeleri' ve üçüncü sınıfta “Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi” ile “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” derslerinin uygulamasının yapıldığı 'Beslenme İlkeleri Laboratuvarı', Besin Kimyası dersinin uygulamalarının yürütüldüğü 'Gıda Analizleri Laboratuvarı' ayrıca Beslenme Antropometrisi Laboratuvarı bulunmaktadır. Antropometri laboratuvarında Biyoelektriksel İmpedans Analizi, Viscan, FitMate, Holtain Caliper ve El Dinamometresi gibi antropometrik araçlar da bulunmaktadır. Bölümde şu anda az sayıda öğretim elemanı olmasına karşın, Bölüm başta Tıp Fakültesi olmak üzere Hemşirelik, Mühendislik, İletişim ve Fen Fakültesinden destek almaktadır. Öğrenci hareketliliği ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.


Program Çıktıları

1 Temel insan bedeni ve insan bedeninde oluşan değişiklikleri tanıyabilme
2 Beslenme ilkelerini gözeterek, yaşamın her döneminde sağlıklı yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili danışmanlık yapabilme
3 Hastalık durumunda hastayı beslenme yönünden değerlendirebilme, güncel gelişmeler ışığında beslenme desteği verebilme ve izleyebilme
4 Büyük mutfaklarda besinin satın alınması, kabulü, hazırlanması, pişirilmesi ve sunulması aşamalarında yönetici konumda yer alabilme
5 Toplumun beslenme düzeyini saptayabilme, beslenme ile ilgili politikalar geliştirebilme
6 Bulunduğu konuma göre birlikte çalıştığı kişilerle bir ekip içerisinde uyumlu çalışabilme
7 Hayat boyu öğrenmeyi benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular konusunda gelişmeleri izleyerek kendini ve meslek uygulamasını geliştirebilme
8 Ulusal ve uluslararası güncel sorunları izleyebilme, içinde bulunduğu toplumu tanıyabilme, toplum koşullarına göre mesleğini uygulayabilme
9 Mesleğinin etik ilkelerinin bilincinde olabilme ve bunlara uygun davranabilme
10 Bir sorun olduğunda bilgi ve donanımıyla bağımsız karar verebilme, çözüm için gereksinim duyduğu kaynağı bulabilme ve sorun çözebilme
11 Gereksinim duyduğunda bir bilimsel araştırma yürütebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802001012016 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
2802001022016 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
2802001032016 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
2802001052016 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 3
2802001072016 Türkçe BESLENME İLKELERİ I Zorunlu 2 - 4 6
2802001092016 Türkçe TEMEL KİMYA I Zorunlu 2 - - 4
2802001112016 Türkçe TEMEL MATEMATİK Zorunlu 1 - - 2
2802001132016 Türkçe GENETİK Zorunlu 1 - - 2
2802001192020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
2802001212020 Türkçe SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLETİŞİM Zorunlu 2 - - 3
Toplam 20 0 4 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802000922016 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
2802000942016 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
2802000962016 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
2802001002016 Türkçe BESLENME İLKELERİ II Zorunlu 2 - 4 6
2802001042016 Türkçe TEMEL KİMYA II Zorunlu 2 - - 3
2802001062016 Türkçe TIBBİ BİYOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
2802001082016 Türkçe SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
2802001102018 Türkçe MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
2802001122016 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
2802001142016 Türkçe MADDE BAĞIMLILIĞI Zorunlu 1 - - 2
SEÇMELİDERS-2.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN) 2.YY Seçmeli - - - -
Toplam 21 0 4 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802002012016 Türkçe BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I Zorunlu 2 - 2 5
2802002032019 Türkçe BESLENME BİYOKİMYASI I Zorunlu 3 - - 5
2802002072018 Türkçe BESİN MİKROBİYOLOJİSİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 3
2802002092022 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
2802002112022 Türkçe ANATOMİ Zorunlu 3 - - 4
2802002132016 Türkçe İÇ HASTALIKLARINA GİRİŞ Zorunlu 2 - - 3
2802002152020 Türkçe FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
2802002192022 Türkçe BESLENME EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
Toplam 19 0 2 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802002022016 Türkçe BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ II Zorunlu 2 - 2 5
2802002042019 Türkçe BESLENME BİYOKİMYASI II Zorunlu 3 - - 5
2802002082016 Türkçe SÜREGEN HASTALIKLAR FİZYO-PATOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 4
2802002122016 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 2 - - 4
2802002162020 Türkçe BESLENME EKOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
2802002182020 Türkçe BESİN SANAYİDE ÜRETİM Zorunlu 2 - - 2
2802002202020 Türkçe İLK YARDIM Zorunlu 2 - - 2
2802002322022 Türkçe HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 - - 3
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
SEÇMELİDERS-4.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN) 4.YY Seçmeli - - - -
Toplam 18 0 2 28
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802003012016 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 2 - 5
2802003032018 Türkçe YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Zorunlu 4 2 - 6
2802003052016 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 - - 3
2802003092022 Türkçe ARAŞTIRMA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME Zorunlu 3 1 - 4
2802003112016 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 - - 2
2802003132016 Türkçe BESLENME EĞİTİMİ Zorunlu 2 - - 2
2802003172019 Türkçe TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI Zorunlu 3 - - 3
2802003192020 Türkçe BESİNLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER Zorunlu 2 - - 2
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 23 5 0 27
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802003012016 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 2 - 5
2802003032018 Türkçe YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Zorunlu 4 2 - 5
2802003052016 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 - - 3
2802003062019 Türkçe TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
2802003082016 Türkçe ÖZEL DURUMLARDA BESLENME Zorunlu 2 - - 2
2802003092022 Türkçe ARAŞTIRMA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME Zorunlu 3 1 - 4
2802003122019 Türkçe YAZ UYGULAMASI ( TOPLUM BESLENMESİ ) Zorunlu 2 6 - 5
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 21 11 0 27
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802004012022 Türkçe KLİNİK BESLENME YETİŞKİN UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 6
2802004032022 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 5
2802004052022 Türkçe KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 6
2802004072022 Türkçe SEÇMELİ ALAN UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 5
2802004092016 Türkçe BESLENMEDE GÜNCEL GELİŞMELER Zorunlu 2 - - 4
2802004112016 Türkçe GENEL İŞLETME Zorunlu 2 - - 2
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
SEÇMELİDERS-7.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 7.YY Seçmeli - - - -
Toplam 4 32 0 28
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802004012022 Türkçe KLİNİK BESLENME YETİŞKİN UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 6
2802004022016 Türkçe SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK Zorunlu 2 - - 2
2802004032022 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 5
2802004052022 Türkçe KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 6
2802004072022 Türkçe SEÇMELİ ALAN UYGULAMALI DERSİ Zorunlu - 8 - 5
2802004092016 Türkçe BESLENMEDE GÜNCEL GELİŞMELER Zorunlu 2 - - 4
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
SEÇMELİDERS-8.YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 8.YY Seçmeli - - - -
Toplam 4 32 0 28
SEÇMELİDERS-2.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN) 2.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802001022019 Türkçe BASKETBOL Seçmeli 2 - - 2
2802001042019 Türkçe MÜZİK Seçmeli 2 - - 2
2802001062019 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli 2 - - 2
2802001082019 Türkçe HALK DANSLARI Seçmeli 2 - - 2
2802001102019 Türkçe GİRİŞKENLİK Seçmeli 2 - - 2
2802001142020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİDERS-4.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ OLMAYAN) 4.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802002022019 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
2802002062019 Türkçe TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 - - 2
2802002082019 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA Seçmeli 2 - - 2
2802002102019 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
2802002302020 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3201001052018 Türkçe YENİ MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
3201003072020 Türkçe VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 3
3201004212020 Türkçe TEKNOKÜLTÜR VE SANAL DÜNYALAR Seçmeli 1 2 - 3
402014492012 Türkçe BİTKİ KORUMA VE ISLAHI Seçmeli 2 - 2 3
402044372006 Türkçe BİYOLOJİK KAYNAK.KORUNMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
503003572010 İngilizce BACTERIA,BIOFILM AND BIOLOGICAL DENITRIFICATION Seçmeli 2 - - 3
503004491999 İngilizce DRINKING AND WASTE WATER TECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 3
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
507004652020 İngilizce INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 - - 4
507008312020 Türkçe POLİMER KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
6502002032014 Türkçe SERA ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Seçmeli 2 - - 2
6507001072014 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
6510002292013 Türkçe GİYSİ TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
6513002032014 Türkçe GENEL EKONOMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 2
7006001232018 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
7009001152010 Türkçe SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
801002572010 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
803004162019 Türkçe MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
9003101272017 Türkçe BOTANİK Seçmeli 2 - - 2
Bİİ305ANKK Türkçe ANA KONULARIYLA KUR'AN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DİBİ Türkçe DİNSEL BİREYCİLİK Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DKPR Türkçe DİJİTAL KÜTÜPHANE PROGRAMLARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305FARI Türkçe FARSÇA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305İDİT Türkçe İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KOAI Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KTİO Türkçe KUR'ÂN-TARİH İLİŞKİSİ ÜZERİNE OKUMALAR Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305MESO Türkçe MESNEVİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305HALO Türkçe HALK OYUNLARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI I Seçmeli 2 - - 3
EDB305ANÖA Türkçe ANTİK ÖN ASYA UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB305BKUR Türkçe BİLİM KURGU Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
ENF305ÖSMW Türkçe ÖĞRETİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ENÇ Türkçe ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 - - 3
FEN305FYCD Türkçe FİZİK YASALARI ÜZERİNE VE CERN DENEYLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305MAHY Türkçe MATEMATİK HER YERDE Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
HEM305KİG Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 - - 3
İLE305REKY Türkçe REKLAMDA YARATICILIK VE YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 3
İST419 Türkçe GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİ Seçmeli 3 - 1 5
ÖDM305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305AKV Türkçe AKVARYUM DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
TE733 İngilizce INTRODUCTION TO TEXTILE ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3
TIP305OKSS Türkçe OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 2 - - 3
TIP305PSİK Türkçe PSİKODRAMAYLA İLETİŞİM BECERİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305YDS Türkçe YARATICI DÜŞÜNME SANATI Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTAR Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305BİLT Türkçe BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
.ZİR306GIDG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
0804001182019 Türkçe STRATEJİK DÜŞÜNCE VE PROBLEM ÇÖZME Seçmeli 1 2 - 4
0804002182021 Türkçe KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
1302008802014 Türkçe UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 5
2801004102016 Türkçe AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 - - 2
300001292003 Türkçe KENTLİLİK BİLİNCİ VE İZMİR TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300001522015 Türkçe SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
300001642019 Türkçe SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300002542015 Türkçe AFETTE TOPLUMSAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
300002562015 Türkçe ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 - - 2
300002662019 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 - - 2
3201001062018 Türkçe TASARIM KURAM VE ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 4
3201003162020 Türkçe POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 - 3
3201003362020 Türkçe GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 6
3201004222020 Türkçe ROCK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 1 2 - 3
3201004262020 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSYON Seçmeli 1 2 - 3
402014232006 Türkçe ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK Seçmeli 2 - - 4
402014272006 Türkçe HİDROBOTANİK Seçmeli 2 - - 3
402044192006 Türkçe ÇEVRE MEVZUATI VE ÇED Seçmeli 2 - - 4
404004292006 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 3 6
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
503004622019 İngilizce ENTREPRENEURSHIP AND INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Seçmeli 2 - - 3
507004262020 İngilizce INTRODUCTION TO BIOMECHANICS Seçmeli 2 - - 4
508004602016 Türkçe SARACİYE ÜRÜNLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 - 5
6502001382015 Türkçe SERALARDA BİLİŞİM VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
6502001422020 Türkçe BİTKİ-SU-TOPRAK İLİŞKİLERİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
6507001102014 Türkçe KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
6510001362013 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 - - 4
6510001402013 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
6510002362013 Türkçe MODA EĞİLİMLERİ Seçmeli 2 - - 2
7006002482018 Türkçe AGRO-TURİZM Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
712002542012 Türkçe GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002402012 Türkçe ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
801001142019 Türkçe AUTEUR SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
801002122019 Türkçe SEMİYOLOJİ Seçmeli 3 - - 4
803001162019 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
803001202019 Türkçe HAYVAN HAKLARI VE MEDYA Seçmeli 3 - - 4
9003101242017 Türkçe MİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102262017 Türkçe BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 - - 2
Bİİ306FARII Türkçe FARSÇA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306İTDSİ Türkçe İSLAM TARİHİNDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KOAII Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUAT Türkçe KUR'AN ATLASI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUÖY Türkçe KUR'ÂN ÖYKÜLERİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306MTŞD Türkçe MODERN TÜRK ŞİİRİNDE DİN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306SİCO Türkçe SİYER COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 3
DİS306SDSB Türkçe SAĞLIKLI DİŞLER SAĞLIKLI BİREYLER Seçmeli 2 - - 3
DTMK306İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306SAMR Türkçe SANAT MÜZİK VE RİTİM Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI II Seçmeli 2 - - 3
DTMSK306TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI II Seçmeli 2 - - 3
EDB306ANEA Türkçe ANTİK EGE VE AKDENİZ UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB306KÜLS Türkçe KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306ÇEK Türkçe ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306FUND İngilizce FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF LIFE Seçmeli 2 - - 3
FEN306GÜHAK Türkçe GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL ÜRÜNLER Seçmeli 2 - - 3
FEN306MATDÜ Türkçe MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
FEN306MOFG Türkçe MODERN FİZİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TEAS Türkçe TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TKİFY Türkçe TEKNOLOJİK İLERLEMEDE FİZİK YASALARININ ÖNEMİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ328 Türkçe BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ420 Türkçe NANOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ422 Türkçe FİZİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 3
FİZ428 Türkçe MALZEME FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
Hem312GenH İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID COURSE Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
İİB306HBDİ Türkçe HUKUK BAKIMINDAN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 - - 3
İLE306REHEK Türkçe REKLAMDA HEDEF KİTLE Seçmeli 2 - - 3
İLE306REÖR Türkçe REKLAMCILIKTA ÖRNEK UYGULAMALAR Seçmeli 2 - - 3
MÜH305GEES Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh306GıdG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
MÜH306MİKA Türkçe MİKROALGLERİN KULLANIM ALANLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
ODE306BAHA Türkçe BAHARAT KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
SUÜ306DÜMUT Türkçe DÜNYA MUTFAKLARINDA SU ÜRÜNLERİ VE PİŞİRME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ Seçmeli 2 - - 3
TIP306BESVİ Türkçe BESLENME VE VİTAMİNLER Seçmeli 2 - - 3
TIP306EBAS Türkçe EVRİMSEL BAKIŞ AÇISINDAN SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİGÜK Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
ZİR301WİSS Almanca WISSENCHAFTSGESCHICHTE Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTA Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR306YEAB Türkçe YEŞİL ALAN BİTKİLERI VE TESİSİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇMELİDERS-7.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 7.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802004132016 Türkçe BESLENME ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 2 - - 2
2802004152019 Türkçe ENTERAL PARENTERAL BESLENME I Seçmeli 2 - - 2
2802004172019 Türkçe SPORCU BESLENMESİ Seçmeli 2 - - 2
2802004192019 Türkçe BİLİMSEL MAKALE OKUMA Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİDERS-8.YY - SEÇMELİ DERS GRUBU (MESLEKİ ) 8.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2802004042016 Türkçe BESLENME ARAŞTIRMALARI II Seçmeli 2 - - 2
2802004062019 Türkçe ENTERAL PARENTERAL BESLENME II Seçmeli 2 - - 2
2802004082019 Türkçe SPORCU BESLENMESİ Seçmeli 2 - - 2
2802004102019 Türkçe KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2