GERİ DÖN

Lisans Programları


Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri (a) - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Senatosunun 20 Mayıs 1958 tarihli kararı ile kurulmuştur. İlk kurulan kürsüler Agronomi ile Zirai Genetik ve İstatistik kürsüleridir. 21.02.1961 tarihinde bu iki kürsü birleştirilmiştir

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarla Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0811

Lisans

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Bölümün temel amacı, Tahıllar, Yemeklik dane baklagiller, Yağ, Lif, Nişasta, Şeker, Keyf, Yem ve Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, Çayır-Mer`aların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.

Tarla Bitkileri Bölümü mezunları, T.C Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda,tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 11. maddesinde yer alan şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40`nın; final sınav puanının %60`ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Behçet KIR, Adres: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 35100 Bornova/İZMİR, Tel: +90 232 3112679

Bölüm, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı adı altında tek bir anabilim dalı ve üç bilim dalından oluşmuştur. Bunlar: (1) Genetik ve Bitki Islahı, (2) Agronomi, (3) Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri bilim dallarıdır. Tarla Bitkileri bölümünde 10 Profesör, 7 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi olarak 18 öğretim üyesi ve 6 teknik ile ofis elemanı görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, 2 adet sera, traktörler ile tarla tarımında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bölüm ayrıca 11 adet modern laboratuvar ile öğrencilerin faydalanabileceği zengin sayılabilecek bir kütüphaneye sahiptir.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2011 Yılı Müfredatı (Tarla Bitkileri (a))

Program Çıktıları

1 Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
2 Ziraat Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Ziraat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Ziraat Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 Ziraat Mühendisliği alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
13

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
BİY109 Türkçe BOTANİK Zorunlu 2 2 - 3
BLB101 Türkçe BİLGİSAYAR BİLİMİ Zorunlu 2 2 - -
FİZ161 Türkçe FİZİK I Zorunlu 2 - - 3
KIM189 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 - 5
KRY101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
MAT167 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 2 2 - 3
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
YDI105 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
ZTB109 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 19 10 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
BOT102 Türkçe BOTANİK-II Zorunlu 2 2 - 5
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
UYG104 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 2
YDI106 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
ZTB112 Türkçe BİYOKİMYA Zorunlu 2 - - 3
ZTB118 Türkçe EKOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
ZTB120 Türkçe BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
ZTB122 Türkçe METEOROLOJİ Zorunlu 2 - - 3
ZTB124 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 5
Toplam 19 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AKT201 Türkçe AKILLI TARIM Zorunlu 2 - - 4
ISG203 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I Zorunlu 1 - - 1
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
PED.FRM.SEÇ.I Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - -
tbfaksdg1 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
tbfaksdg2 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
tbfaksdg3 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
ZGN102 Türkçe GENETİK Zorunlu 2 - - 4
ZTB211 Türkçe EKONOMİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTB215 Türkçe JEOLOJİ Zorunlu 2 - - 4
ZTB313 Türkçe MESLEKİ ETİK Zorunlu 1 - - 1
Toplam 10 2 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - -
ISG204 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Zorunlu 1 - - 1
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
MLZ204 Türkçe MALZEME BİLİMİ Zorunlu 2 - - -
PED.FRM.SEÇ.II Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - -
tbfaksdg4 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
tbfaksdg5 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
tbfaksdg6 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
THU212 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
ZTB206 Türkçe TARLA TARIMI Zorunlu 2 2 - 4
ZTB208 Türkçe MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Zorunlu 2 - - 4
ZTB218 Türkçe AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 - - -
Toplam 11 2 0 22
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BIG303 Türkçe BİTKİ ISLAHINA GİRİŞ Zorunlu 2 - - 3
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
PED.FRM.SEÇ.III Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III Seçmeli - - - -
tbfaksdg7 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
THM301 Türkçe TOHUMLUK Zorunlu 2 - - 3
YMB301 Türkçe YEM BİTKİLERİ-I Zorunlu 2 - - 4
ZTB303 Türkçe ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-I Zorunlu 2 2 - 5
ZTB307 Türkçe BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ Zorunlu 2 - - 4
ZTB309 Türkçe ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Zorunlu 2 2 - 4
ZTB315 Türkçe ORGANİK TARIM Zorunlu 2 - - 3
Toplam 14 4 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
PED.FRM.SEÇ.IV Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV Seçmeli - - - -
STJ304 Türkçe STAJ Zorunlu - - - -
tbfaksdg-vııı Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-VIII (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
ZTB302 Türkçe TARLA YABANCI BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTB304 Türkçe YEM BİTKİLERİ-II Zorunlu 2 2 - 4
ZTB308 Türkçe TAHILLAR Zorunlu 2 2 - 5
ZTB314 Türkçe ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-II Zorunlu 2 2 - -
ZTB316 Türkçe YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER Zorunlu 2 2 - -
Toplam 10 10 0 17
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
PED.FRM.SEÇ.V Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V Seçmeli - - - -
stünisdg-I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - -
tbbölsdg1 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
tbbölsdg2 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
ZTB400 Türkçe DİPLOMA TEZİ Zorunlu - 2 - 4
ZTB405 Türkçe MESLEKİ UYGULAMALAR-I Zorunlu - 2 - 3
ZTB419 Türkçe TASARIM VE PROJELENDİRME Zorunlu 2 - - 3
ZTB421 Türkçe ÇAYIR MERA I Zorunlu 2 2 - 3
ZTB423 Türkçe GENEL BİTKİ ISLAHI Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 6 8 0 22
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
PED.FRM.SEÇ.VI Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI Seçmeli - - - -
stünisdg-II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - -
tbbölsdg3 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS III Seçmeli - - - 3
tbbölsdg4 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS IV Seçmeli - - - 3
ZTB400 Türkçe DİPLOMA TEZİ Zorunlu - 2 - 4
ZTB404 Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Zorunlu 2 2 - 3
ZTB408 Türkçe MESLEKİ UYGULAMALAR-II Zorunlu - 2 - 3
ZTB424 Türkçe ÇAYIR MERA-II Zorunlu 2 2 - 3
ZTB426 Türkçe ÖZEL BİTKİ ISLAHI Zorunlu 2 2 - -
Toplam 6 10 0 19
PED.FRM.SEÇ.I - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
tbfaksdg1 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZBK217 Türkçe TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Seçmeli 2 2 - 4
ZBK219 Türkçe TOPRAK VE BİTKİ BESLEME ESASLARI Seçmeli 2 2 - 4
tbfaksdg2 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTM215 Türkçe TARIM MAKİNALARI Seçmeli 2 2 - 4
ZTM221 Türkçe TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 - 4
tbfaksdg3 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZBK223 Türkçe BİTKİ KORUMA İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
ZBK231 Türkçe BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 2 - 4
PED.FRM.SEÇ.II - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
tbfaksdg4 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZZO202 Türkçe HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Seçmeli 2 2 - 4
ZZO204 Türkçe GENEL ZOOTEKNİ Seçmeli 2 2 - 4
tbfaksdg5 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTS201 Türkçe TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 - 4
ZTS208 Türkçe KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 - 4
tbfaksdg6 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZBB202 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
ZBB204 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
PED.FRM.SEÇ.III - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
tbfaksdg7 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ARZ301 Türkçe ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
BBU301 Türkçe BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 - 4
BGU301 Türkçe GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
BHS301 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
BLS301 Türkçe TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
CBS301 Türkçe TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 - 4
CEK301 Türkçe ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
CIZ301 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 - 4
ÇHZ301 Türkçe ÇİFTLİK HAYVANLARI ZARARLILARI Seçmeli 2 2 - 4
DEN301 Türkçe TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 - 4
FIN301 Türkçe TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 - 4
FİD302 Türkçe FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 - 4
FON301 Türkçe FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 - 4
GBT301 Türkçe GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 2 2 - 4
GDM301 Türkçe GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
HYD301 Türkçe HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 - - 4
HYR301 Türkçe HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 - - 4
ILM301 Türkçe İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
ISY301 Türkçe TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
IYI301 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
KSO301 Türkçe KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
LDR301 Türkçe TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 - 4
MEK301 Türkçe MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
OBY301 Türkçe ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
OGD305 Türkçe ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 3 - - 4
OLT301 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
ORH301 Türkçe ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 - 4
OTI301 Türkçe ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
PLN301 Türkçe PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PZB301 Türkçe PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 - 4
SEP301 Türkçe SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 - 4
TAS301 Türkçe TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 - - 4
TER301 Türkçe TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 - 4
TGU301 Türkçe GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
THS301 Türkçe TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
TPO301 Türkçe TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 - 4
YAY301 Türkçe KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 - 4
YRS301 Türkçe YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 - 4
ZYT301 Türkçe ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PED.FRM.SEÇ.IV - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
tbfaksdg-vııı - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-VIII (YIL 3/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ARK302 Türkçe ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
AVR302 Türkçe AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
BBZ302 Türkçe BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 - 4
BDI302 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 - 4
BZA302 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
DEO302 Türkçe TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
ELK302 Türkçe TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 - 4
GRS302 Türkçe TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 4
GÜB302 Türkçe GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 - 4
HBB302 Türkçe HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
HMK302 Türkçe HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 - 4
HPO302 Türkçe HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 - 4
HSS302 Türkçe HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 - 4
HST302 Türkçe HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
IGV304 Türkçe ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 4
INO302 Türkçe TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
İHU302 Türkçe İYİ HAYVANCILIK UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
KLT302 Türkçe TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
KRL302 Türkçe TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
KÜY302 Türkçe KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
MEV302 Türkçe TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 - 4
OGG302 Türkçe ORGANİK GIDA ÜRETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
ORG302 Türkçe ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
ORT302 Türkçe ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PET302 Türkçe PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
PLD302 Türkçe DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PYE302 Türkçe PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 4
PYS302 Türkçe PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 - - 4
SAN302 Türkçe GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
SYİ301 Türkçe SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
TBS302 Türkçe TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
TED302 Türkçe TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
TPZ302 Türkçe TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 - 4
TSI302 Türkçe TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 - 4
TSM302 Türkçe TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
TSP302 Türkçe TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 - 4
TSR302 Türkçe TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 - - 4
TZA302 Türkçe TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
TZY302 Türkçe TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
UZM302 Türkçe ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 4
YTK302 Türkçe BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
PED.FRM.SEÇ.V - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
stünisdg-I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 4/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ABK401 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 3 - - 3
BLM401 Türkçe BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 - - 3
CAL401 Türkçe ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
ETK401 Türkçe ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
IKY401 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
İBT401 Türkçe İNSANLIĞIN BESLENME TARİHİ Seçmeli 3 - - 3
KNS401 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
KSG401 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 3
MIT401 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
MRK401 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
MZH401 Türkçe MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 3
YCS401 Türkçe YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
YRT401 Türkçe YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
tbbölsdg1 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB409 Türkçe TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYONU Seçmeli 2 - - 6
ZTB411 Türkçe SİTOGENETİK Seçmeli 2 - - 6
tbbölsdg2 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB415 Türkçe İKİNCİ ÜRÜN TARIMI Seçmeli 2 - - 5
ZTB417 Türkçe KÜLTÜR BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 5
PED.FRM.SEÇ.VI - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
stünisdg-II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 4/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ALG402 Türkçe ALGORİTMA ve PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ Seçmeli 3 - - 3
DOK402 Türkçe DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
FOT402 Türkçe TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HIZ402 Türkçe HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
HLK402 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 - - 3
ILT402 Türkçe İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 - - 3
INT402 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
MDY402 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 - - 3
MZK402 Türkçe TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 - - 3
SUN402 Türkçe SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
YNT402 Türkçe YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 - - 3
YZL402 Türkçe YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 - - 3
tbbölsdg3 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB412 Türkçe MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 6
ZTB414 Türkçe MİKROÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 6
tbbölsdg4 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB416 Türkçe YEŞİL ALANLAR VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 5
ZTB418 Türkçe TARLA BİTKİLERİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 5
ZTB420 Türkçe ENERJİ BİTKİLERİ KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 5

2023 Yılı Tarla Bitkileri (Yandal Müfredatı)

Program Çıktıları

1 Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
2 Ziraat Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Ziraat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Ziraat Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 Ziraat Mühendisliği alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
13

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB421 Türkçe ÇAYIR MERA I Zorunlu 2 2 - -
Toplam 2 2 0
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB306 Türkçe YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER Zorunlu 2 2 - -
ZTB308 Türkçe TAHILLAR Zorunlu 2 2 - -
ZTB310 Türkçe ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-II Zorunlu 2 2 - -
Toplam 6 6 0
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB303 Türkçe ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-I Zorunlu 2 2 - -
ZTB401 Türkçe GENEL BİTKİ ISLAHI Zorunlu 2 2 - -
Toplam 4 4 0

2021 Yılı Tarla Bitkileri (Yandal Müfredatı)

Program Çıktıları

1 Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
2 Ziraat Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Ziraat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Ziraat Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 Ziraat Mühendisliği alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
13

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB206 Türkçe TARLA TARIMI Zorunlu 2 2 - 4
Toplam 2 2 0 4
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YMB301 Türkçe YEM BİTKİLERİ-I Zorunlu 2 - - 4
ZTB303 Türkçe ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-I Zorunlu 2 2 - 5
Toplam 4 2 0 9
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB306 Türkçe YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER Zorunlu 2 2 - 5
ZTB308 Türkçe TAHILLAR Zorunlu 2 2 - 5
ZTB310 Türkçe ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-II Zorunlu 2 2 - 5
Toplam 6 6 0 15
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB401 Türkçe GENEL BİTKİ ISLAHI Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 2 2 0 3