GERİ DÖN

Lisans Programları


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İktisat alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0311

Lisans

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-kurum.htm) bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin "Önceki Öğrenmenin Tanınması" başlığı altında açıklanmaktadır (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm).

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır.

Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Tezsiz lisansüstü programlara kabul koşulları ise başvurulan üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları Tezsiz Lisansüstü programlarına kabul için ALES ve yabancı dil bilgisi koşulu aranmamaktadır.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesi ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl dersinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yon/olcmedegerlendirme.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Ayten Ayşen KAYA AKTS / DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Elif TUNALI ÇALIŞKAN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Üniversitemizde iktisat alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli topluluklar bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz tarafından her yıl organize edilen Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi düzenlenmektedir. Erasmus olanaklarından pek çok öğrencimiz faydalanmaktadır. Eğitim planlarımıza 11. Kalkınma Planındaki girişimcilik ve Ar-Ge yenilik alanı amaçları ve üniversitemiz stratejik planında yer alan eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek amaçları göz önünde bulundurularak seçmeli dersler eklenmektedir.


Program Çıktıları

1 Temel iktisadi kavramları, iktisadi aktörleri, iktisadi sistemleri, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme ve bu kavramları farklı alanlarda kullanabilme.
2 İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme.
3 Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını iktisadi sorunlara uygulayabilme.
4 İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlayabilme ve alternatif politikalar oluşturabilme.
5 İktisadi büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve farklı bakış açıları ile yorumlayabilme.
6 Yenilik, yaratıcılık, girişimcilik ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme ve eleştirel yaklaşımlarla değerlendirebilme.
7 Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri analiz edebilme, iktisat bilgi ve yöntemlerini sentezleyebilme.
8 İşletme, muhasebe ve hukuk kavramlarını tanımlayabilme ve bu bilgileri iş hayatında kullanabilme
9 Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme, uluslararası literatürü takip edebilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme.
10 Kendi ana dilinde ve en az bir yabancı dili iyi düzeyde kullanarak meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
11 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
12 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve hayat boyu bilimi rehber edinebilme
13 İstihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler gösterme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
1301001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
1301001051994 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 3 - - 5
1301001082003 Türkçe HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 - - 4
1301001272017 İngilizce INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Zorunlu 3 - - 6
1301001352012 İngilizce INTRODUCTION TO BUSINESS Zorunlu 3 - - 3
1301001402012 Türkçe SOSYOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
1301001412017 İngilizce FOREIGN LANGUAGE I Zorunlu 3 - - 2
1301001452020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 23 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
1301000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
1301001121994 Türkçe MATEMATİK-II Zorunlu 3 - - 5
1301001282017 İngilizce INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Zorunlu 3 - - 6
1301001312023 Türkçe İKTİSAT,TOPLUM, UYGARLIK Zorunlu 3 - - -
1301001322023 İngilizce COMPUTER COURSE Zorunlu 3 - - -
1301001372017 Türkçe SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 4
1301001422012 İngilizce FOREIGN LANGUAGE II Zorunlu 3 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - -
Toplam 23 0 0 21
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301002021994 İngilizce STATISTICS-I Zorunlu 3 - - 5
1301002302003 Türkçe DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu 3 - - 5
1301002452012 Türkçe İKTİSAT TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
1301002472012 Türkçe MUHASEBE I Zorunlu 3 - - 5
1301002512017 İngilizce MICROECONOMIC ANALYSIS I Zorunlu 3 - - 5
1301002532017 İngilizce MACROECONOMIC ANALYSIS I Zorunlu 3 - - 5
İİBF-PFSDG-I Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - -
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
Toplam 18 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301002082003 İngilizce STATISTICS - II Zorunlu 3 - - 5
1301002282003 Türkçe İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
1301002312003 Türkçe MUHASEBE II Zorunlu 3 - - 5
1301002462012 İngilizce MATHEMATICAL ECONOMICS Zorunlu 3 - - 5
1301002522017 İngilizce MICROECONOMIC ANALYSIS II Zorunlu 3 - - 5
1301002542017 İngilizce MACROECONOMIC ANALYSIS II Zorunlu 3 - - 5
İİBF-PFSDG-II Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - -
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
Toplam 18 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301003012017 İngilizce ECONOMETRICS I Zorunlu 3 - - 4
1301003021994 İngilizce INTERNATIONAL ECONOMICS I Zorunlu 3 - - 4
1301003952004 Türkçe PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Zorunlu 3 - - 4
İKT.BÖL.SEÇ.5 Türkçe İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ DERS 5.YY Seçmeli - - - -
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 9 0 0 12
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301003062017 İngilizce ECONOMETRICS II Zorunlu 3 - - 4
1301003071994 İngilizce INTERNATIONAL ECONOMICS II Zorunlu 3 - - 4
1301007722012 İngilizce PUBLIC FINANCE Zorunlu 3 - - 4
İKT.BÖL.SEÇ.6 Türkçe İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ DERS 6.YY Seçmeli - - - -
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 9 0 0 12
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301007742012 İngilizce ECONOMIC GROWTH Zorunlu 3 - - 5
1301008052018 Türkçe DÖNEM PROJESİ-I Zorunlu - 2 - 5
1301008632012 Türkçe TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 - - 5
İKT.BÖL.SEÇ.7 Türkçe İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ DERS 7.YY Seçmeli - - - -
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
Toplam 6 2 0 15
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1301008042005 İngilizce ECONOMIC DEVELOPMENT Zorunlu 3 - - 5
1301008062018 Türkçe DÖNEM PROJESİ-II Zorunlu - 2 - 5
1301008792017 Türkçe İKTİSAT POLİTİKASI Zorunlu 3 - - 5
İKT.BÖL.SEÇ.8 Türkçe İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ DERS 8.YY Seçmeli - - - -
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 6 2 0 15
İİBF-PFSDG-I - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İİBF-PFSDG-II - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İKT.BÖL.SEÇ.5 - İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ DERS 5.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320103E11739 İngilizce LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11747 İngilizce TOURISM ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11749 İngilizce ECONOMICS OF EDUCATION AND HEALTH Seçmeli 3 - - 5
11320103E11757 İngilizce PUBLIC ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11759 İngilizce FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 3 - - 5
11320103G11761 Almanca ALMANCA Seçmeli 3 - - 5
11320103T11745 Türkçe KAPİTALİZM TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
11320103T11751 Türkçe ENFORMASYON EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 5
11320201E11241 İngilizce ORGANIZATIONAL BEHAVIOR Seçmeli 3 - - 6
11320203E11809 İngilizce LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11819 İngilizce SERVICES MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11840 İngilizce CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11846 İngilizce SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1300007002014 Türkçe STAJ Seçmeli - - - 5
1301001362018 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 - - 1
1301003992004 Türkçe TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 - - 5
1301007322013 Türkçe ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 3 - - 5
1301007532019 Türkçe ÇEVRE İKTİSATI VE POLİTİKASI Seçmeli 3 - - 5
1301007712012 İngilizce RISK MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1301007752012 Türkçe TARIM İKTİSADI Seçmeli 3 - - 5
1301007792012 Türkçe İLERİ MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
1301007832012 Türkçe İŞ HUKUKU Seçmeli 3 - - 3
1301007872014 Türkçe FİNANS PİYASALARI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
1301007902014 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
1301007952018 Türkçe ENERJİ EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 - - 5
1301009052020 Türkçe AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 - - 5
1301009092021 Türkçe İKTİSATÇILAR İÇİN PROGRAMLAMA Seçmeli 3 - - 5
1302007922015 İngilizce RETAILING II Seçmeli 3 - - 5
1302008472016 İngilizce RETAILING I Seçmeli 3 - - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305YDS Türkçe YARATICI DÜŞÜNME SANATI Seçmeli 2 - - 3
İKT.BÖL.SEÇ.6 - İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ DERS 6.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320103E11722 İngilizce ECONOMICS OF THE EUROPEAN UNION Seçmeli 3 - - 5
11320103E11730 İngilizce COMPARATIVE ECONOMICS SYSTEMS Seçmeli 3 - - 5
11320103T11740 Türkçe KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
11320103T11742 Türkçe OYUN TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 5
11320201E11644 İngilizce SALES MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11809 İngilizce LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11819 İngilizce SERVICES MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11840 İngilizce CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11846 İngilizce SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1300007002014 Türkçe STAJ Seçmeli - - - 5
1301001442018 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 1
1301007022004 Türkçe BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 - - 5
1301007042004 Türkçe YENİLİK İKTİSATI Seçmeli 3 - - 5
1301007382019 Türkçe CİNSİYET VE KALKINMA Seçmeli 3 - - 5
1301007782012 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
1301007842014 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Seçmeli 3 - - 5
1301007862014 İngilizce NETWORK ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
1301007882014 Türkçe TARIM PİYASALARININ ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
1301007922015 Türkçe İKTİSAT TARİHİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 - - 5
1301007942015 Türkçe SOSYAL POLİTİKALAR VE İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
1301009022019 Türkçe GELECEK TASARIMI Seçmeli 3 - - 5
1301009042021 İngilizce TRANSPORTATION ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
1302001362010 İngilizce PRINCIPLES OF MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302002262003 İngilizce MARKETING MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302007922015 İngilizce RETAILING II Seçmeli 3 - - 5
1302008472016 İngilizce RETAILING I Seçmeli 3 - - 5
1303006042004 Türkçe ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMLARI Seçmeli 3 - - 5
1303006162007 Türkçe SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 5
1303007482011 Türkçe İTALYANCA Seçmeli 3 - - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
Müh306GıdG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
İKT.BÖL.SEÇ.7 - İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ DERS 7.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320103E11845 İngilizce SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT Seçmeli 3 - - 5
11320103E11847 İngilizce ADVANCED MICROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11849 İngilizce APPLICATIONS OF GENERAL ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11853 İngilizce WELFARE ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
11320103T11835 Türkçe PİYASA GÜCÜ VE REGÜLASYON Seçmeli 3 - - 5
11320201E11563 İngilizce GLOBAL MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11809 İngilizce LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11819 İngilizce SERVICES MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11840 İngilizce CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11846 İngilizce SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203T11841 Türkçe TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
1300007002014 Türkçe STAJ Seçmeli - - - 5
1301007632011 Türkçe FRANSIZCA I Seçmeli 3 - - 5
1301008172006 Türkçe POLİTİK İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
1301008212006 Türkçe TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 - - 5
1301008272009 Türkçe YARATICI EKONOMİ Seçmeli 3 - - 5
1301008312010 Türkçe İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 5
1301008342011 İngilizce COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM MODELS Seçmeli 3 - - 5
1301008672014 İngilizce FEMINIST ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
1301008812012 Türkçe FİNANSAL ANALİZ Seçmeli 3 - - 5
1301008832015 Türkçe BANKA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 - - 5
1301008852015 İngilizce ECONOMIC COMPLEXITY Seçmeli 3 - - 5
1301008872015 Türkçe EKONOMİK COĞRAFYA Seçmeli 3 - - 5
1301008892017 İngilizce HEALTH ECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
1301008912017 Türkçe KENT EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 5
1301008932019 Türkçe FİNANSAL İSTİKRAR Seçmeli 3 - - 5
1301008952019 Türkçe ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON Seçmeli 3 - - 5
1301009072020 Türkçe TEMEL FİNANS UYGULAMALARI Seçmeli 3 - - 5
1302004972005 Türkçe MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
1302005132005 Türkçe YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 5
1302005612016 İngilizce HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1302007922015 İngilizce RETAILING II Seçmeli 3 - - 5
1302008472016 İngilizce RETAILING I Seçmeli 3 - - 5
1303008112005 Türkçe TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 7
PF401 Türkçe REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 - - 4
İKT.BÖL.SEÇ.8 - İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ DERS 8.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320103E11840 İngilizce INPUT OUTPUT ANALYSIS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11846 İngilizce ADVANCED MACROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 3 - - 5
11320103E11848 İngilizce TRANSITION ECONOMICS AND TURKEY Seçmeli 3 - - 5
11320103T11850 Türkçe DAVRANIŞ İKTİSADI Seçmeli 3 - - 5
11320203E11809 İngilizce LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11810 İngilizce MARKETING RESEARCH Seçmeli 3 - - 5
11320203E11819 İngilizce SERVICES MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11826 İngilizce E-MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11828 İngilizce TOTAL QUALITY MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11840 İngilizce CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 - - 5
11320203E11846 İngilizce SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
11320203E11848 İngilizce MARKETING STRATEGY Seçmeli 3 - - 5
1300007002014 Türkçe STAJ Seçmeli - - - 5
1301003942004 İngilizce ENGLISH FOR BUSINESS LIFE Seçmeli 3 - - 5
1301005162004 Türkçe DIŞ TİCARET POL.SAN.VE GELİŞ. Seçmeli 3 - - 5
1301008022005 Türkçe UYGULAMALI İKTİSADİ ANALİZ Seçmeli 3 - - 5
1301008082006 Türkçe İKTİSATÇILAR İÇİN MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 5
1301008122006 Türkçe GENEL İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
1301008182006 Türkçe TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ Seçmeli 3 - - 5
1301008282009 Türkçe ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli 3 - - 5
1301008412014 İngilizce OPEN ECONOMY MACROECONOMICS Seçmeli 3 - - 5
1301008542012 Türkçe FİNANSAL KRİZ ANALİZLERİ Seçmeli 3 - - 5
1301008582014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 3 - - 5
1301008602014 İngilizce WOMEN IN THE ECONOMY Seçmeli 3 - - 5
1301008802015 Türkçe POLİTİK İKTİSATTA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 - - 5
1301008922017 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK Seçmeli 3 - - 5
1301008942019 Türkçe KARAR ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 3 - - 5
1302005242006 Türkçe SİGORTA HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
1302007922015 İngilizce RETAILING II Seçmeli 3 - - 5
1302008472016 İngilizce RETAILING I Seçmeli 3 - - 5
1303008242009 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 - - 5